Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-04-30

Logo flaga i herb PL

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

Przywrócono działanie połączeń stacjonarnych z tut. PCPR - usunięcie awarii !

Data publikacji: 2021-04-23

Informujemy, że przywrócono połączenia stacjonarne z tut. PCPR.

W celu telefonicznego załatwiania spraw prosimy wybierać  numery stacjonarne

65 546 4333

65 546 7375

 

Uwaga! Awaria telefonów!

Data publikacji: 2021-04-22

Ze względu na czasowy brak możliwości połaczeń telefonicznych z tut. PCPR za pomocą numerów:

65 546 4333

65 546 7375

należy wybrać numer komórkowy 607 395 721.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2021.

Data publikacji: 2021-04-20

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. likwidacji barier technicznych,
 3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 4. likwidacji barier architektonicznych,
 5. sprzętu rehabilitacyjnego.

Załączniki:

 1. Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w powiecie rawickim w roku 2021. (plik pdf 201KB)

Starosta Rawicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025.

Data publikacji: 2021-03-30

Starosta Rawicki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim.

Kandydatów mogą zagłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu rawickiego, w terminie do dnia 30-04-2021r.

Szczegóły naboru - w załączeniu.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim (plik doc 41KB)
 2. Ogłoszenie nr 1/21 Starosty Rawickiego z dnia 29-03-2021r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim. (plik pdf 119KB)
 3. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Rawickim (plik pdf 118KB)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - Moduł I I Moduł II - zasady przynawania dofinansowania w Powiecie Rawickim.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach Mudułu I i Modułu II "Aktywny samorząd" w 2021 r. w Powiecie Rawickim zostały ustalone zarządzeniami Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia  26 lutego 2021r.

Wiadomośc zawiera załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu I w 2021 r. w Powiecie Rawickim,
 2. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu II w 2021 r. w Powiecie Rawickim.

  

Załączniki:

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ I w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 189KB)
 2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ II w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 132KB)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku. W ramach Programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.,
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – od  dnia 01 marca do dnia 31 marca 2021 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 -  od dnia 01 września do dnia 10 października 2021r.

Czytaj całość publikacji "Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe."

Załączniki:

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe w programie Aktywny samorząd w 2021 roku (plik doc 263KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2021r.

Data publikacji: 2021-03-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/21 Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 2021r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2021 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 3 760,61zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2021r. poz.623)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2021r.

Data publikacji: 2021-03-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/21 Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 2021r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2021 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 6 294,28zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2021r. poz.622)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/21 Starosty Rawickiego z dnia 25 stycznia 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2021 wynosi 4 311,80zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 26 stycznia 2021r. poz. 799)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/21 Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2021 wynosi 3 821,78zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 28 stycznia 2021r. poz. 861)

Złóż wniosek przez system SOW !

Data publikacji: 2021-01-03

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 wnioski na dofinansowanie udziału w TURNUSACH REHABILITACYJNYCH oraz wnioski na dofinansowanie zakupu PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH można składać za pośrednictwem systemu SOW.
Informacje o sposobach postępowania przy składaniu wniosków znaleźć można na poniższej stronie:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/

 

PFRONSOW

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

TURNUS REHABILITACYJNY

uwaga! w załączeniu procedury rozpatrywania wniosków

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_turnus rehabilitacyjny (plik pdf 43KB)
 2. wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny_zał_2 (plik pdf 138KB)
 3. oświadczenie_zał_1 (plik pdf 220KB)
 4. oświadczenie_kontynuowanie nauki(...)_zał_3 (plik pdf 155KB)
 5. infromacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 6. procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (plik pdf 144KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

LIKWIDACJA BARIER:
- ARCHITEKTONICZNYCH
- W KOMUNIKOWANIU SIĘ
- TECHNICZNYCH

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_likwidacja barier architektonicznych (plik pdf 337KB)
 2. wniosek_likwidacja barier w komunikowaniu się (plik pdf 365KB)
 3. wniosek_likwidacja barier technicznych (plik pdf 364KB)
 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 5. oświadczenie_zał_3 do wniosku likwidacja barier architektonicznych/w komunikowaniu się/technicznych (plik pdf 181KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (OSOBY FIZYCZNE)
- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne) (plik pdf 262KB)
 2. wniosek_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 65KB)
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. oświadczenie_zał_2 do wniosku_sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 181KB)
 5. oświadczenie_zał_1 do wniosku_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 181KB)

Wigilia, 24 grudnia 2020- PCPR będzie nieczynne.

Data publikacji: 2020-12-10

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
Prosimy o załatwianie spraw w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030. Czekamy na Państwa ankiety !

Data publikacji: 2020-12-01

Szanowni Państwo,
Powiat Rawicki przystąpił do prac nad opracowywaniem dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030. W dokumencie będziemy się skupiać na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.
Oczywistym jest, że każde z zadań będzie dotyczyło rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców gmin naszego powiatu, dlatego też pragniemy zaprosić Państwa do udziału w procesie sporządzania Strategii. Ze względu na obecną sytuację, związaną z pandemią, na razie nie jesteśmy w stanie organizować bezpośrednich spotkań, które z pewnością byłyby najlepszą formą uzyskania Państwa opinii i propozycji.
Na razie chcielibyśmy skorzystać z Państwa wiedzy i uzyskać informacje na temat najważniejszych problemów społecznych mieszkańców powiatu w zakresie przypisanym kompetencjom naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety.
ankieta dla mieszkańców Powiatu Rawickiego

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu. Prosimy o wypełnienie ankiety !

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Ewa Szczepaniak
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu