Aktualności


Zostań rodzicem zastępczym !

2019-01-18

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !


Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego !

2019-05-17

Serdecznie zapraszamy w dniu 31 maja br. (piątek), godz. 16:00 - 19:00, boisko w Tarchalinie (gm. Bojanowo) :)

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO".

  2019-05-17

  2 Gala muzyczna pn. "Bo jak nie my, to kto", której organizatorem był Dom Pomocy Społecznej w Osieku, odbyła się w rawickim DK w dniu 16 maja br. Tegoroczny motyw przewodni - muzyka filmowa. To kolejna okazja do zaprezentowania dorobku osób - uczestników/mieszkańców dziennych i całodobowych ośrodków wsparcia oraz ich opiekunów/terapeutów.

  czytaj całość publikacji "2 Gala muzyczna "BO JAK NIE MY, TO KTO"."

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


   PFRON z organizacjami pozarządowymi.

   2019-05-14

   W dniu 10 maja br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się krajowa konferencja z cyklu „Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi”. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg, dyrektor oddziału wielkopolskiego PFRON Anna Skupień, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie konferencji podkreślano, iż politykę wsparcia dla osób niepełnosprawnych należy wypracować ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w oparciu o koalicję: rząd-samorząd-organizacje samorządowe. Swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych prezentowały: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RÓWNY START z Poznania oraz Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik z Poznania.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


    Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

    2019-05-12

    Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego - Pana Lecha Janickiego (Starosta Ostrzeszowski) w dniu 07 maja br. Panie Dyrektor Domów Pomocy Społecznej: w Osieku - Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz i w Pakówce - Lucyna Nowak oraz w imieniu Starosty Rawickiego - Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak uczestniczyły w spotkaniu poświęconym powołaniu Forum Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.Inicjatywa ta jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację finansową dps-ów, wymagającą pilnych zmian i regulacji ustawowych. Forum to pełniłoby głównie funkcje organu doradczego starostów, służyłoby wymianie doświadczeń i praktyk, oraz dawałoby szerokie możliwości konsultacji.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego

     2019-05-01

     Z okazji 20-lecia Powiatu Rawickiego w dniu 30 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. z kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Gościem specjalnym tego spotkania był Pan Marcin Szargan - Starosta Rawicki w latach 1999-2002. Okolicznościowe życzenia składali Pan Adam Sperzyński - Starosta Rawicki i Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      Wycieczka dla rodzin zastępczych do „Deli Parku” w Trzebawie pod Poznaniem.

      2019-05-01

      W dniu 27 kwietnia br. w ramach realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018-2020 zorganizowana została wycieczka dla rodzin zastępczych do „Deli Parku” w Trzebawie pod Poznaniem.
      Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, podczas których dzieci uczyły się robić słodkie chruściki. Druga grupa wraz z przewodnikiem zwiedzała park. Po godzinie grupy się wymieniły. Dla wszystkich uczestników wycieczki przygotowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek, a także degustacją przygotowanych przez dzieci chruścików.
      W wycieczce brało udział 17 rodzin zastępczych. Łącznie 74 osoby (47 dzieci i 27 osób dorosłych).

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


       Śniadanie Wielkanocne w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

       2019-04-18

       Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w dniu 17 marca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, przy wielkanocnym śniadaniu odbyło się spotkanie uczestników Warsztatów, ich opiekunów/rodziców, przedstawicieli Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (prowadzące warsztaty)oraz duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Jakub Moryson - Wicestarosta Rawicki, Pan Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki oraz Pani Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu. Spotkanie to po raz kolejny było okazją do zaprezentowania umiejętności i dorobku artystycznego uczestników Warsztatów w występie poświęconym tradycji Świąt Wielkanocnych, wymiany życzeń oraz skosztowania świątecznych potraw i słodyczy. Spokojnych Świąt !

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


        20-lecie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

        2019-04-06

        W dniu 04 kwietnia br. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rydzynie - prowadzone przez Stowarzyszenie "Pro-Activ" - świętowały 20-lecie swojej działalności. Uczestnikami WTZ w Rydzynie są również mieszkańcy powiatu rawickiego.
        Dziękując za zaproszenie składamy raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


         "Zawsze z Rodziną" - XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR.

         2019-04-06

         W dniach 31 marca - 03 kwietnia br. w Ciechocinku odbyło się już XIV Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR. W ramach spotkania zaprezentowano m.in. dotychczasowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej, profilaktyki w zakresie pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, system współpracy w pomocy społecznej oraz omówiono główne założenia projektu ustawy ws. centrów usług społecznych.
         Kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak, jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PCPR i MOPR - OS \"Centrum\".
         Spotkanie było również okazją do podsumowania działań powiatowych centrów pomocy rodzinie z okazji przypadającego w tym roku 20-lecia ich istnienia.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


          O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym.

          2019-03-29

          W dniu 27 marca br. Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z subregionu leszczyńskiego pod nazwą "Usługi opiekuńcze- od zgłoszenia do świadczenia". W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność opiekuńczą.

          czytaj całość publikacji "O zlecaniu usług opiekuńczych przedsiębiorstwom społecznym."

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu.

           2019-03-27

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (dalej: PCPR) wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych w ramach trwałości Projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu” realizuje w roku 2019 usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
           Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym oraz odciążenie ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie i zawodowo. Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.
           O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym/ I grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/ II grupą/ całkowitą niezdolnością do pracy oraz opiekunowie faktyczni/ przedstawiciele ustawowi osób niepełnosprawnych.

           czytaj całość publikacji "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - usługa asystencka w ramach trwałości projektu."

           Dołączone pliki:


           Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.

           2019-03-19

           W dniu 17 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się szkolenie pn. "Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej".
           Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. obszarów współpracy powiatu i gminy w realizacji celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tworzenia i realizacji planów pomocy rodzinie i planów pomocy dziecku, współpracy z sądem rodzinnym.
           Autorskie szkolenie prowadził Sebastian Stasiulewicz - psycholog, pedagog, superwizor pieczy zastępczej, trener, doradca zawodowy.
           Zdjęcia: PCPR Rawicz.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

            2019-02-27

            Sprawozdanie z działalności tut. PCPR za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej było jednym z tematów obrad zebranej w dniu 27.02.2019r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Rawickiego. Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego omówiono w kontekście funkcjonowania powiatowej instytucjonalnej pieczy zastępczej (dps,pow) oraz ośrodka interwencji kryzysowego.
            W spotkaniu uczestniczyła Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu.
            Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

             Profilaktyka onkologiczna - Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!

             2019-02-21

             "Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!" - pod tym hasłem w dniu 22 marca 2019r. o godz.17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie odbędą się warsztaty dotyczące profilaktyki onkologicznej, skierowane do kobiet w wieku 25-69 lat.
             Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej z Sędzią Rodzinnym - Aleksandrą Dubiał.

              2019-02-15

              W dniu 14 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wybranych problemów z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowych jednostek pomocy społecznej, tj. Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Zgromadzonych powitał Starosta Rawicki - Pan Adam Sperzyński, a gościem specjalnym spotkania była Sędzia Rodzinny SR w Rawiczu - Pani Aleksandra Dubiał.
              Organizator: PCPR w Rawiczu.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

               2019-01-31

               Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
               Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
               Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
               Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
               Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
               Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
               Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
               Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
               Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
               Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

               czytaj całość publikacji "Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu "


               Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2019r.

               2019-01-31

               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/19 Starosty Rawickiego z dnia 28 stycznia 2019r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2019 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 4 410zł.
               Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 29 stycznia 2019r. poz. 1052)


               Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Osieku i w Pakówce w roku 2019.

               2019-01-28

               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2019 wynosi 3 832zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
               (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 946)
               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2019 wynosi 3 372zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
               (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 947)


               Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie

               2019-01-18

               W dniu 16 stycznia br. w Pomocnie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu podsumowujące jego działalność w roku 2018. Z okazji trwającego karnawału spotkanie to uświetnił występ Zespołu "To i owo Szkaradowo" wystawiając bajkę "Śpiąca królewna" oraz występ wokalny p. Joanny Kryś.
               W spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                Spotkania wilgilijne.

                2018-12-31

                W miesiącu grudniu br. - jak co roku - uczestniczyliśmy w "spotkaniach wigilijnych" organizowanych przez POW "Mały Dworek" w Łaszczynie, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie".
                Bardzo dziękujemy, że mogliśmy ten szczególny czas spędzić również z Wami.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...
                 Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

                 przejdź do góry...

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji