Aktualności


Uwaga - Wigilia, 24 grudnia 2019 - PCPR będzie nieczynne.

2019-12-08

Informujemy, że dnia 24 grudnia br. (WIGILIA) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.


Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

2019-12-08

Zgodnie z komunikatem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że przyjął on „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 roku.
Więcej informacji: www.pfron.org.pl

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Kontynuacja działania w 2020 roku - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

  2019-12-08

  Zgodnie z zachowaniem zasady trwałości projektu ( projekt pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" ) w roku 2020 kontynuowane będzie działanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON).
  Zasady i wniosek - patrz: wrpo_AOON


  Spotkanie z Mikołajem !

  2019-12-01

  W dniu 29 listopada br. zorganizowaliśmy wzorem lat ubiegłych - spotkanie z Mikołajem ! Jego szczególnymi gośćmi były dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele ! Spotkanie Mikołaja i innych bajkowych postaci sprawiło wszystkim wiele radości.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


   Świątecznych kartek czar...

   2019-12-01

   W odpowiedzi na zaproszenie do wykonania "Bożonarodzeniowych kartek świątecznych" zostało złożonych 40 prac - kartek wykonanych przez dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i ich przyjaciół. Te piękne prace wraz z życzeniami świątecznymi zostaną przekazane osobom i instytucjom współpracującym w obszarze pieczy zastępczej. Wszystkim dziękujemy i już teraz życzymy "Wesołych Świąt" !
   Kartki zostały zaprezentowane podczas spotkania gwiazdkowego w dniu 29 listopada br., a wszyscy ich wykonawcy otrzymali drobne upominki.
   Foto: PCPR w Rawiczu.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Powiatowy Dzień Integracji 2019

    2019-11-19

    W dniu 15 listopada br. odbyła się IX edycja Powiatowego Dnia Integracji (PDI). W tym roku spotkaliśmy się w gościnnych progach Gminy Jutrosin, a organizatorem wiodącym było Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie. Tematem przewodnim tegorocznego PDI była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

    czytaj całość publikacji "Powiatowy Dzień Integracji 2019"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Uwaga Studenci! zmiana druków wniosków-Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

     2019-09-23

     W związku z kolejną aktualizacją naboru wniosków w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez system SOW (nabór elektroniczny) i obsługą wniosków składanych w wersji papierowej (wprowadzenie danych do systemu SOW) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku.
     Termin składania wniosków na semestr 2019/2020 upływa z dniem 10-10-2019r.

     Dołączone pliki:


     Pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy - formularze dla oferentów/wykonawców - wystawców dokumentów (Aktywny samorząd - Moduł I/C/3-4.

     2019-08-12

     PFRON mając na względzie eliminowanie nieczytelności dokumentów oraz usprawnienie procesu opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, zad.3-4 przygotował aktywne wzory formularzy stosowanych w ramach ww obszarów dot. przedkładanych specyfikacji i kosztorysów.
     Aktywny formularz Specyfikacja i kosztorys do wypełniania przez oferentów/wykonawców jest dostępny poniżej oraz znajduje się pod adresem:
     www.pfron.org.pl
     Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Należy go przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON podczas drugiej wizyty.

     Dołączone pliki:


     Pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Aktywny samorząd - Moduł I/C/1)!

     2019-08-12

     Wynikiem aktualizacji zadań dofinansowywanych w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" możliwym jest aktualnie uzyskanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I, obszar C, zadanie nr 1.
     więcej:www.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (programy,projekty)


     Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

     2019-08-12

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
     Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
     Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
     Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

     czytaj całość publikacji "Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program "


     Informacja.

     2019-08-12

     Informujemy, że dnia 16 sierpnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji