Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2021r.

Data publikacji: 2021-06-28

pfron

W dniu 25-03-2021r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25-03-2021 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r. (ostatnia zmiana: z dnia 24-06-2021 r.)

Plan ogółem: 2 322 677 zł

R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A - RAZEM 170 000 zł
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) - 90 000 zł
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 30 000 zł
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) - 50 000 zł

R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 2 152 677 zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 325 120 zł
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 14 600 zł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 254 589 zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 300 000 zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej - 1 258 368 zł


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu