Placówki


Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia liczby miejsc w DPS w Osieku.

2018-08-14

W dniu 25 lipca 2018r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie zmiany decyzji w sprawie wydania Powiatowi Rawickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku w zakresie zmiany liczby miejsc przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych.
W związku z powyższym liczna miejsc w DPS w Osieku zostaje zwiększona o 8 miejsc i wynosi 100.
(decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2018r. znak: PS-II.9423.1.1.2018.2.3; wpisano do Rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 54)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2020

2020-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/20 Starosty Rawickiego z dnia 16 stycznia 2020r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2020 wynosi 4 002,00zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2020r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 stycznia 2020r. poz. 907)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2019

2019-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2019 wynosi 3 832zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 946)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2018

2018-02-01

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/18 Starosty Rawickiego z dnia 22 stycznia 2018r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2018 wynosi 3 551zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2018r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2018r. poz. 881)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2017

2017-01-30

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/17 Starosty Rawickiego z dnia 27 stycznia 2017r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2017 wynosi 3 311zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2017r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 27 stycznia 2017r. poz. 825)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2016

2016-02-24

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/16 Starosty Rawickiego z dnia 8 lutego 2016r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2016 wynosi 3.147zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca marca 2016r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2016r. poz. 1256)


Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2015

2015-07-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr15/15 Starosty Rawickiego z dnia 4 marca 2015r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2015 wynosi 3.076zł.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 9 marca 2015r. poz. 1321)


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji