Prawo


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2018-03-21

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Dołączone pliki:


Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

2018-03-21

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r.

Dołączone pliki:


Konwencja o prawach dziecka.

2018-03-21

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

Dołączone pliki:


Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.

2018-03-21

Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993r.

Dołączone pliki:


Pomoc społeczna

2017-04-03

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.

Dołączone pliki:


Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2017-04-03

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2016r., poz. 2046 z późn.zm.

Dołączone pliki:


Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

2017-04-03

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej - tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.697 z późn. zm.

Dołączone pliki:


Kodeks postępowania administracyjnego

2018-02-25

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. - Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji