Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.
Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań – w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r."

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r.

  2019-12-01

  W dniu 28-03-2019r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28-03-2019r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r. (ostatnia zmiana: z dnia 20-12-2019r.)

  czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2019r."


  Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

  2018-12-14

  W dniu 13.12.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 13.12.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
  Zmiana powodowana była stopniem realizacji zadań w bieżącym roku- zmniejszeniem planu na zadania Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a zwiększeniu planu na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  Plan po zmianach:

  PLAN OGÓŁEM: 1 685 760zł
  R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A – RAZEM 178 400zł
  1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) – 128 000zł
  2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 8 400zł
  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 42 000zł

  R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 507 360zł
  1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 207 317zł
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 9 325zł
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 278 215zł
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 99 723zł
  5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej – 912 780zł


  Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

  2018-09-21

  W dniu 20.09.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIV/345/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20.09.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.
  Zmiana powodowana zmianą algorytmu podziału środków PFRON dla samorządów powiatowych w części dotyczącej dofinansowania do działalności warsztatów terapii zajęciowej.

  czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."


  Wzrost dofinansowania kosztów pobytu uczestników wtz.

  2018-07-17

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.06.2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym od 01 lipca br. ulega zmianie dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz i wynosi ono 16 596zł w roku bieżącym.
  W związku powyższym nastąpi zmiana planu finansowego z określeniem nowej wysokości kosztów działania WTZ w Miejskiej Górce.


  Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach realizowanych ze środków PFRON za I półrocze 2018r. – rehabilitacja społeczna.

  2018-07-17

  (stan na dzień 30.06.2018r.)
  R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 457 758zł
  1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
  Plan: 216 000zł
  Wykonanie: 215 953zł
  Przyznane dofinansowanie (liczba osób wraz z opiekunami): 191
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  Plan: 10 050zł
  Wykonanie: 9 325zł (wg zawartych umów)
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  Plan: 251 928zł
  Wykonanie: 207 282zł
  Przyznane dofinansowanie (liczba zrealizowanych wniosków wraz z zawartymi umowami): 163
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
  Plan: 100 000zł
  Wykonanie: 9 919zł
  Zaangażowanie: 90 000zł
  5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej
  Plan: 879 780zł
  Wykonanie: 439 890zł


  Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r.

  2018-06-28

  W dniu 22.06.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLIII/338/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22.06.2018r.) zmieniła uchwałę Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r. w części dotyczącej wysokości środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018r.

  czytaj całość publikacji "Zmiana w podziale środków PFRON na 2018r."


  Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r.

  2018-04-12

  W dniu 29.03.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r.

  czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2018r."


  Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków od 2018 roku.

  2018-01-29

  W dniu 25.01.2018r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXVIII/291/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25.01.2018r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 r. i latach następnych.

  Dołączone pliki:


  Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r.

  2017-08-14

  W dniu 03.08.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 03.08.2017r.) zmieniła uchwałę Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r. i określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r. Zmiana planu środków PFRON pozostających do dyspozycji powiatu rawickiego w bieżącym roku jest efektem weryfikacji danych stanowiących podstawę do naliczenia należnych środków przez GUS. Ogółem nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 29 260zł.

  czytaj całość publikacji "Zmiana wysokości środków finansowych PFRON przekazanych na realizację zadań w 2017r."


  Dofinansowanie zadań ze środków PFRON - dodatkowe kryteria wyboru wniosków w roku 2017.

  2017-03-31

  W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) przyjęła dodatkowe kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017r.

  Dołączone pliki:


  Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r.

  2017-03-31

  W dniu 30.03.2017r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30.03.2017r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.

  czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2017r."


  Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r.

  2016-03-25

  W dniu 24.03.2016r. Rada Powiatu Rawickiego określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016r.

  czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2016r."


  przejdź do góry...

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji