Strategie, programy (własne)


Sprawozdanie za rok 2017.

2018-04-16

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021

Dołączone pliki:


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2017-2021

2017-01-27

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021 został opracowany w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu są założenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (Uchwała Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r.). Program jest również zbieżny z celami zawartymi w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2015-2020 oraz na innych aktach prawnych, niezbędnych do realizacji programu.

Dołączone pliki:


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2012-2016

2016-01-11

Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań organów państwa polskiego i jest regulowane przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Głównym celem ustawy są zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W ten sposób działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji