Strategie, programy (własne)


Sprawozdanie za rok 2017.

2018-04-16

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015 –2017.

Dołączone pliki:


PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2018-2020

2018-01-02

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 –2020” stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dołączone pliki:


PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017

2016-01-11

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015 –2017” stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dołączone pliki:


PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 W POWIECIE RAWICKIM

2016-01-11

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 –2014w Powiecie Rawickim” stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji