Aktualności


Zostań rodzicem zastępczym !

2019-01-18

PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!
Zgodnie z art. 44 ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
PCPR w Rawiczu zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka !


Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu

2019-01-31

Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż z dniem 31.12.2018r. zakończył realizację Projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".
Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

czytaj całość publikacji "Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług - realizacja zasady trwałości Projektu "


Asystet rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dla dobra dziecka i rodziny.

2019-03-19

W dniu 17 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu odbyło się szkolenie pn. "Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej".
Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. obszarów współpracy powiatu i gminy w realizacji celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tworzenia i realizacji planów pomocy rodzinie i planów pomocy dziecku, współpracy z sądem rodzinnym.
Autorskie szkolenie prowadził Sebastian Stasiulewicz - psycholog, pedagog, superwizor pieczy zastępczej, trener, doradca zawodowy.
Zdjęcia: PCPR Rawicz.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  O działalności PCPR na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  2019-02-27

  Sprawozdanie z działalności tut. PCPR za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej było jednym z tematów obrad zebranej w dniu 27.02.2019r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Rawickiego. Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego omówiono w kontekście funkcjonowania powiatowej instytucjonalnej pieczy zastępczej (dps,pow) oraz ośrodka interwencji kryzysowego.
  W spotkaniu uczestniczyła Ewa Szczepaniak - Kierownik PCPR w Rawiczu.
  Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Profilaktyka onkologiczna - Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!

   2019-02-21

   "Kobieto! zadbaj o swoją zdrową przyszłość!" - pod tym hasłem w dniu 22 marca 2019r. o godz.17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie odbędą się warsztaty dotyczące profilaktyki onkologicznej, skierowane do kobiet w wieku 25-69 lat.
   Współorganizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    O wybranych problemach w pomocy społecznej i pieczy zastępczej z Sędzią Rodzinnym - Aleksandrą Dubiał.

    2019-02-15

    W dniu 14 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wybranych problemów z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządowych jednostek pomocy społecznej, tj. Domów Pomocy Społecznej w Osieku i Pakówce, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Zgromadzonych powitał Starosta Rawicki - Pan Adam Sperzyński, a gościem specjalnym spotkania była Sędzia Rodzinny SR w Rawiczu - Pani Aleksandra Dubiał.
    Organizator: PCPR w Rawiczu.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2019r.

     2019-01-31

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/19 Starosty Rawickiego z dnia 28 stycznia 2019r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2019 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 4 410zł.
     Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 29 stycznia 2019r. poz. 1052)


     Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Osieku i w Pakówce w roku 2019.

     2019-01-28

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2019 wynosi 3 832zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
     (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 946)
     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2019 wynosi 3 372zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
     (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 947)


     Podsumowanie roku 2018 przez Stowarzyszenie

     2019-01-18

     W dniu 16 stycznia br. w Pomocnie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia "Wsparcie dla Każdego" w Pakosławiu podsumowujące jego działalność w roku 2018. Z okazji trwającego karnawału spotkanie to uświetnił występ Zespołu "To i owo Szkaradowo" wystawiając bajkę "Śpiąca królewna" oraz występ wokalny p. Joanny Kryś.
     W spotkaniu uczestniczyła kierownik PCPR w Rawiczu - Ewa Szczepaniak. Dziękujemy za zaproszenie.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


      Spotkania wilgilijne.

      2018-12-31

      W miesiącu grudniu br. - jak co roku - uczestniczyliśmy w "spotkaniach wigilijnych" organizowanych przez POW "Mały Dworek" w Łaszczynie, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej, ich rodzin i przyjaciół "Pomocna Dłoń" w Rawiczu, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie".
      Bardzo dziękujemy, że mogliśmy ten szczególny czas spędzić również z Wami.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


       Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

       2018-12-14

       Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

       Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
       1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
       2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
       3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
       4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
       5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
       6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
       Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
       Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

       czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r."

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

        2018-12-12

        Informujemy, że wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 z zakresu rehabilitacji społecznej można składać w PCPR w Rawiczu od dnia 02 stycznia 2019r.
        W zakładce DRUKI zamieszczone zostały obowiązujące od stycznia 2019r. wzory wniosków o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj.:
        - DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA
        - DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
        - DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
        - DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
        - DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
        - DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Mikołajki !

         2018-12-09

         W dniu 7 grudnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało Spotkanie Mikołajkowo-Gwiazdkowe dla swoich podopiecznych – dzieci oraz ich rodzin, opiekunów i rodziców zastępczych. W trakcie spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego pod nazwą „Ubierzmy wspólnie drzewko świąteczne”. Laureaci oraz wszyscy, którzy złożyli swoje prace w konkursie otrzymali upominki, a wykonane ozdoby przepięknie ubrały choinkę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawę :)

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...


          W Wigilię PCPR nieczynne.

          2018-12-09

          Informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (poniedziałek - Wigilia Bożego Narodzenia) PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.
          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji