Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł I

2015-07-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Termin składania wniosków: od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

Zakres wsparcia w Module I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, obejmuje:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej pcpr.powiatrawicki.pl /zakładka Druki/ oraz w siedzibie PCPR w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, pok. 8.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Rawiczu w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, od dnia 01-07-2015r. do dnia 30-08-2015r.

Informacje szczegółowe: osobiście w siedzibie PCPR w Rawiczu lub telefonicznie pod numerem 65 546 43 33 lub 65 546 73 75.
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Aktywny samorząd).

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji