Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2015

2015-08-12

Wzorem lat ubiegłych PCPR w Rawiczu realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tegoroczną edycję programu planuje się zrealizować w okresie od 06.08.2015r. do 18.11.2015 r.
Program realizowany jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2012-2016.

Program prowadzony jest z zastosowaniem „Treningu Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus w pracy z osobami dorosłymi” w formie:
- zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin
- spotkań i zajęć indywidualnych w wymiarze 10 godzin.
Działania monitorujące i ewaluacyjne będą prowadzone w formie kwestionariusza ankiety oraz zebrania informacji z sądu przez okres 3 lat od dnia zakończenia programu, w terminach:
- bezpośrednio po zakończeniu programu
- 6 m-cy po zakończeniu programu
- w 2 roku po zakończeniu programu
- w 3 roku po zakończeniu programu.
Zajęcia rozpoczęło 10 osób.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa i własnych jst.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji