Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

„WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI” - V EDYCJA spotkań edukacyjno - profilaktycznych.

2018-05-11

W dniach 16-20 kwietnia 2018r. PCPR w Rawiczu zorganizowało V edycję spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI”. Tegoroczny cykl adresowany był przede wszystkim dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego.
Spotkania profilaktyczno-edukacyjne „Wszyscy jesteśmy tacy sami” miały na celu uwrażliwienie uczniów na problemy i potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności. W programie odbyły się prelekcje starszego pracownika socjalnego Katarzyny Jankowskiej oraz psychologa Lidii Młody.

Uczniowie mieli możliwość m.in. doświadczyć ograniczeń związanych z niepełnosprawnością w formie warsztatowej, poznawali kluczowe składniki integracji NORMALNE TRAKTOWANIE + AKCEPTACJA = INTEGRACJA oraz sposoby radzenia sobie z wpływem grupy. Dopełnieniem zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczniów była projekcja filmu fabularnego pt. ”Cudowny Chłopak” (2017), w którym śledzili losy swojego rówieśnika – Auggiego ucznia V klasy oraz jego problemy z akceptacją i traktowaniem wśród uczniów z powodu niepełnosprawności.
Głównym organizatorem akcji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020" oraz „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021”.
Szczególne podziękowania składamy dla Kina „Promień” w Rawiczu za udostepnienie sal kinowych oraz obsługę techniczną. Podobnie jak w roku ubiegłym - tegoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły wypełnione po brzegi każdego dnia sale kinowe.
W akcji miało możliwość uczestniczyć 737 uczniów i nauczycieli z 17 szkół podstawowych z całego Powiatu Rawickiego. Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za włączenie się do akcji i zapraszamy do dalszej współpracy.
W tegorocznych spotkaniach uczestniczyli:
Szkoła Podstawowa Sobiałkowie
Szkoła Podstawowa w Konarach
Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu
Szkoła Podstawowa w Bojanowie
Szkoła Podstawowa w Chojnie
Szkoła Podstawowa w Szkaradowie
Szkoła Podstawowa w Jutrosinie
Szkoła Podstawowa w Gościejewicach
Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu
Szkoła Podstawowa w Masłowie
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi
Szkoła Podstawowa w Dubinie
Szkoła Podstawowa w Sowach

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji