Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

2018-12-14

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Rawickiego nie może przekroczyć:
- 30% kosztów jego realizacji w obszarach B,
- 50% kosztów jego realizacji w obszarach C,
- 60% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
- 70% kosztów jego realizacji w obszarach D ( w przypadku projektów dot. wtz),
- 20% kosztów jego realizacji w obszarze E,
- 30% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Zarząd PFRON ustalił termin składania do Oddziałów PFRON:
1) wystąpień i wniosków samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 28 lutego 2019r.,
2) wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji