Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

System Obsługi Wsparcia osób niepełnosprawnych.

2019-05-27

W dniu 23 maja br. Powiat Rawicki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). System Obsługi Wsparcia (SOW) to platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.
Wdrożenie systemu SOW zwiększy dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON. W powiecie rawickim e- usługę systemu SOW wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.
Dostęp do systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW umożliwia osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
• uzyskanie informacji,
• wypełnienie wniosku,
• podpisanie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
• zapoznanie się ze wzorem umowy,
• rozliczenie dofinansowania.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji