Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

2019-08-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II.
Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
www.www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.
W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW :www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/
Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:
www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

UWAGA !!!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nie więcej jednak niż o 800 zł.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji