Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2020r.

2020-05-06

W dniu 30-04-2020r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-04-2020r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia, tj. ograniczenie w przemieszczaniu się, realizacji usług rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych, organizowania imprez, zgromadzeń i spotkań – w roku 2020 nie wydziela się środków na dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz na zadanie pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Tym samym, Powiat Rawicki przeznacza większe środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji w warunkach domowych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

PLAN OGÓŁEM: 2 029 510 zł,
R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A – RAZEM 185 000 zł
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) – 90 000 zł
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 20 000 zł
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 75 000 zł

R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 1 844 510 zł
1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 355 742 zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 300 000 zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej – 1 188 768 zł

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji