Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 11 października 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2020-10-11

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu rawickiego tzw. strefą czerwoną, prosimy o załatwianie przez Państwa spraw w tut. PCPR w miarę możliwości telefonicznie, pocztą tradycyjną, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu: prosimy o uprzednie telefoniczne/mailowe umówienie się z pracownikiem merytorycznym lub termin i godzinę ustali z Państwem pracownik PCPR.
Załatwiając sprawy osobiście należy zachować zasady bezpieczeństwa:
- zasłaniania ust i nosa,
- używania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
- w miarę możliwości zachowania dystansu 1,5 – 2 m.

Obsługa - pojedynczo, z wyłączeniem sytuacji niezbędnej opieki nad małoletnim lub osobą zależną/niepełnosprawną.
👉Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
👉Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.
Ewa Szczepaniak
(-) Kierownik PCPR w Rawiczu


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji