Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016r.

2016-06-14

Wzorem lat ubiegłych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku bieżącym przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Przyznawanie tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 658).

Dla kogo?
Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.).
Kto może złożyć wniosek?
Wystąpienie w formie pisemnej mogą złożyć przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- organów administracji rządowej i samorządowej,
- organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych - działających w zakresie pomocy społecznej.
Termin i miejsce składania wniosków:
- do 31 lipca 2016r.
- wniosek wraz z dokumentacją przesłać na adres: Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji