Zamówienia publiczne


Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

2017-07-26

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17

2017-05-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17

2017-04-21

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17

2017-03-24

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17

2017-02-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE „PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI” – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16

2016-12-28

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz, tel./faks: 65-546-4333, 65-546-7375

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji