Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Uwaga - awaria telefonów stacjonarnych PCPR w Rawiczu !

Data publikacji: 2022-10-24

W związku z awarią telefonii stacjonarnej tut. PCPR - osoby zainteresowane prosimy o kontakt na numer 607395721.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Data publikacji: 2022-11-08

W dniu 08-11-2022 r. Kierownik PCPR w Rawiczu ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Oferty w naborze należy składać w PCPR w Rawiczu do dnia 21-11-2022 r. do godziny 10:30.

Szczegółowa informacja w BIP pod linkiem: http://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/index.php?menu=6557#0

UWAGA ! AKCJA ZIMA !

Data publikacji: 2022-11-05

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Wielkopolski Urząd Wojewódzki zwraca się z prośbą o uwrażliwienie na sytuację osób bezdomnych, osób samotnych, w podeszłym wieku i osób z niepełnosprawnościami.

Nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych, samotnych i chorych, dla których to wyjątkowo trudny okres ze względu na pogodę. Wykaz placówek noclegowych, tj. schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć w linku https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

zrzut ekranu www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/akcja-zima-pomoc-bezdomnym

Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Data publikacji: 2022-11-02

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie (czytaj niżej !) proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu pod numerem telefonu: 607 395 721 lub 65 546 43 33 do dnia 7 listopada 2022r. do godz. 12.00.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023."

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - nabór 2022.

Data publikacji: 2022-11-02

pfron

Uwaga!

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na realizację zadań w 2023 roku należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia (SOW) http://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new  lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR w Rawiczu (ul. Dworcowa 1).

Wniosek i załączniki - nabór 2022 r. (realizacja 2023 r.) dostępne w zakładce DRUKI http://pcprrawicz.pl/index.php?menu=6703#0 lub  http://pcprrawicz.biuletyninformacji.pl/index.php?menu=6536#0

Dnia 31 października 2022r. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2022-10-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października br. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE - edycja 2022.

Data publikacji: 2022-10-08

PCPR w Rawiczu realizuje program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Tegoroczną edycję zaplanowano na okres od 25-09-2022 do 10-12-2022, w wymiarze 70 godzin (tj. 60 godzin grupowych, 10 godzin indywidualnych).
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w siedzibie tut. PCPR.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie przeprowadzane są w formie warsztatów i działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
STOP PRZEMOCY!

MARSZ "PRZECIW PRZEMOCY"

Data publikacji: 2022-10-08

W związku z obchodzonym w dniu 2 października Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy - razem z CUS w Rawiczu i KPP w Rawiczu - włączyliśmy się (PCPR) w organizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu przy ZSZ w Rawiczu MARSZ "PRZECIW PRZEMOCY".
ZAPAMIĘTAJ: przemoc objawiać się może pobiciem, uszkodzeniami ciała, maltretowaniem psychicznym, wyzyskiem materialnym, czy też zaniedbaniem opieki. Przemoc fizyczna jest naruszeniem nietykalności cielesnej drugiej osoby i obejmuje, przede wszystkim zamierzone, czyli świadome i celowe powodowanie obrażeń cielesnych.
STOP PRZEMOCY! REAGUJ - nie odwracaj wzroku!
(zdjęcia: ZSZ Rawicz, PCPR Rawicz)
MARSZ MARSZ MARSZ MARSZ MARSZ

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2022-09-16

Logo flaga i herb PL + logo pfron
Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) w 2022 r. otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Renowacja budynku WTZ”.
 
Wysokość dofinansowania:  164 000,00zł
Całkowita wartość zadania: 204 000,00zł
 
Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.
 
Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: uszczelnienie okien i parapetów (w razie konieczności z wymianą), wymiana drzwi wewnętrznych, remont czterech łazienek, uchwyty dla niepełnosprawnych, wymiana podłogi i remont ścian w pracowni gospodarstwa domowego.
 
Termin zakończenia projektu: 31-05-2023r.

UMOWA nr WRR/000458/15/D z dnia 13-09-2022r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022.

Data publikacji: 2022-07-13

pfron

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową broszurę - informator dla osób z niepełnosprawnościami. W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje.

Czytaj więcej:  http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowy-informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-1/

Załączniki:

  1. Informator dla osób z niepełnosprawnością 2022. (plik pdf 2025KB)

Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejni rodzice zastępczy ukończyli szkolenie na zawodowe rodziny zastępcze.

Data publikacji: 2022-06-09

W miesiącu maju br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Wzięły w nim udział 3 rodziny (6 osób) funkcjonujące dotychczas na terenie powiatu rawickiego jako niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z programem PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza zatwierdzonym decyzją MRPiPS Nr 8/2018/RZ z dnia 30 lipca 2018r.

Tematyka 15 – godzinnego szkolenia obejmowała zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, doskonalenia kompetencji opiekuńczych, rozwijania kompetencji wychowawczych w pracy z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami w zachowaniu.

Wszystkie osoby otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia.

Pro­fesjon­al­iza­cja pieczy zastępczej jest pro­cesem niezbędnym dla nowoczes­nej i efek­ty­wnej pomocy rodzi­nom w kryzysie.

Powiat Rawicki / PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Weryfikacja kandydatów prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r. poz. 447). Kandydat do pełnienia tych funkcji może odbyć nieodpłatne szkolenie organizowane przez PCPR po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków określonych w w/w ustawie.

Osoby zainteresowane problematyką pieczy zastępczej oraz wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, te. 65 5464333, mail: sekretariat@pcprrawicz.pl

Wiele dzieci ciągle czeka na kochających rodziców i bezpieczny dom!

Logo PCPR w RawiczuSzkolenie rodziców zastępczych; grupa sześciu osób siedzących przy stole, robiących notatki, kobiet i mężczyzn; dwie kobiety stojące przed grupą;

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022 r.

Data publikacji: 2022-06-09

W dniu 27-05-2022r. w Tarchalinie – gmina Bojanowo, zorganizowany został tegoroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Pomimo niepewnej pogody, imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 16-tej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano dla dzieci  oraz rodziców zastępczych  poczęstunek oraz wspólną zabawę, którą prowadzili animatorzy
„TWIERDZY ATRAKCJI” z Gubina. Spośród atrakcji przygotowanych dla dzieci szczególnym powodzeniem cieszyły się Transformers Autobot Bumblebee, piłki BUMPER BALL, zabawy oraz konkurencje sportowe i zręcznościowe.

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak z Gołaszyna przygotował pyszne grillowane kiełbaski. Było także domowe ciasto upieczone przez rodziców zastępczych, kawa, herbata i zimne napoje. Ogromne podziękowania dla sołectwa Tarchalin i  Pani Urszuli Czerwińskiej, sołtys Tarchalina, za nieodpłatne udostępnienie miejsca do organizacji spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób.

Raz jeszcze - wszystkim rodzicom zastępczym, opiekunom i przyjaciołom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej składany podziękowania za ich opiekę nad dziećmi i pracę z nimi. Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości ! A wszystkim dzieciom kochających i wyrozumiałych opiekunów, radości każdego dnia !

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2021-2023.

Zdjęcie grupowe, dzieci i osoby dorosłe na otwartej przestrzeni, na łące; uczestnicy Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2022

17 czerwiec 2022r. - PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2022-06-07

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu