Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

UWAGA - ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI KLIENTA PCPR w RAWICZU - DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (zadania realizowane z dofinansowaniem PFRON).

Data publikacji: 2023-01-04

Szanowni Państwo,
bezpośrednia obsługa klienta (osobista/telefoniczna) w okresie od 9.01 do 31.05 br. będzie dostępna w dni robocze:
- poniedziałek od 7:30 do 15:00
- wtorek od 7:30 do 15:00
- czwartek od 7:30 do 15:00
- piątek od 7:30 do 15:00
Środa - pozostaje dniem wyłączonym z bezpośredniej obsługi klienta przez pracowników działu, z wyjątkiem osób, dla których załatwienie sprawy wyznaczono indywidualnie na ten dzień tygodnia.
Obsługa zadań dofinansowanych ze środków PFRON przez PCPR (w tym obsługa wniosku, zapotrzebowania na środki, sprawozdania) odbywa się poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia SOW. Każdy wniosek złożony "tradycyjnie" w wersji papierowej wprowadzany jest do tego systemu. Powyższa zmiana ma na celu optymalizację obsługi klienta i pracy osób realizujących te zadania.
Zachęcamy do składnia wniosków online za pośrednictwem systemu SOW dostępnego codziennie, 24 godziny na dobę.

Dnia 2 maja 2023r. PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2023-04-24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia

Data publikacji: 2023-04-06

Życzenia_Wesołych Świąt Wielkiej Nocy_życzą Pracownicy PCPR w Rawiczu

Dofinansowania z PRFON - DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023 W POWIECIE RAWICKIM.

Data publikacji: 2023-04-02

pfron

DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023 W POWIECIE RAWICKIM.

Załączniki:

 1. DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2023 W POWIECIE RAWICKIM. (plik pdf 227KB)

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2023 roku.

Data publikacji: 2023-04-02

pfron

W dniu 30-03-2023 r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr LV/426/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30-03-2023r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.

PLAN OGÓŁEM: 2 827 737 zł, w tym:
R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A - RAZEM 185 000 zł
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) - 90 000 zł
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 35 000 zł
3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) - 60 000 zł
R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 2 642 737 zł
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 400 000 zł
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 17 750 zł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 234 531 zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 300 000 zł
5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej - 1 689 456 zł

6. Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - 1 000 zł

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Data publikacji: 2023-03-28

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu. (Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).

Wymagania dodatkowe:

- dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna, odporność na stres, wysoka kultura osobista, rzetelność, obiektywizm i bezstronność, umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2023 - nabór wniosków w ramach Modułu I i Modułu II.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron-aktywny samorzad

Od 1 marca br. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku. W ramach programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dot. roku akademickiego 2022/2023 - od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 r.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/2024 -  od dnia 10 września do dnia 10 października 2023 r.

Informacja o programie - link https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

W załączeniu: zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Rawickim w roku 2023 - Moduł I i Moduł II.

Załączniki:

 1. Aktywny samorząd 2023_Moduł I_zasady przyznawania dofinansowania w Powiecie Rawickim (plik pdf 227KB)
 2. Aktywny samorząd 2023_MODUŁ II_zasady przyznawania dofinansowania w Powiecie Rawickim (plik pdf 158KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 138KB)

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Dostępne mieszkanie - nabór wniosków od 1 marca 2023.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron

Powiat Rawicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:  „DOSTĘPNE MIESZKANIE”.

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Cel programu będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dn. 31 grudnia 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Czytaj całość publikacji "Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Dostępne mieszkanie - nabór wniosków od 1 marca 2023."

Załączniki:

 1. Wniosek_Moduł Dostępne mieszkanie - wzór (załączony wniosek ma charakter poglądowy) (plik pdf 264KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie_Moduł Dostępne mieszkanie (plik pdf 69KB)
 3. Obowiązek informacyjny (plik pdf 132KB)
 4. Lista załaczników_SOW_Moduł Dostępne mieszkanie (plik pdf 71KB)

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Mieszkanie dla absolwenta - nabór wniosków od 1 marca 2023.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron

Powiat Rawicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:  „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dn. 31 grudnia 2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Czytaj całość publikacji "Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Mieszkanie dla absolwenta - nabór wniosków od 1 marca 2023."

Załączniki:

 1. Wniosek-Moduł Mieszkanie dla absolwenta_wzór (załączony wniosek ma charakter poglądowy) (plik pdf 251KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie_Moduł Mieszkanie dla absolwenta (plik pdf 106KB)
 3. Obowiązek informacyjny (plik pdf 132KB)
 4. Lista załączników_SOW_Moduł Mieszkanie dla absolwenta (plik pdf 69KB)

20-26 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Data publikacji: 2023-02-19

20-26 lutego Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W tym czasie sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce udzielają bezpłatnych porad osobom dotkniętym przestępstwem.
Powiat rawicki:
_Sąd Rejonowy w Rawiczu - porady telefoniczne w godz. od 11.00 do 14.00
_Prokuratura Rejonowa w Rawiczu - porady w godz. 7.15 - 15.15
_Komenda Powiatowej Policji w Rawiczu - osobiście lub telefonicznie w godz. 8.00-22.00; pomoc możesz otrzymać również zgłaszając się do rewirów dzielnicowych w Rawiczu, Bojanowie, Pakosławiu i Jutrosinie oraz na posterunku policji w Miejskiej Górce)
_Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rawiczu (ul. Grota Roweckiego 4a) - poniedziałek 8:00 - 13:00, wtorek 14:00 - 19:00, telefonicznie pod numerem: 607-147-813
Plakat-Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-02-17

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiat Rawicki realizuje zadanie publiczne w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 331.755 zł,

Całkowita wartość: 331.755 zł,

Cel programu:

zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas trwania programu:

od  stycznia 2023 r. do  grudnia 2023 r.

Palakat_Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2023-02-17

Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne - Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 84.069,05 zł

Całkowita wartość: 84.069,05 zł

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta

Adresaci programu:

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej ( wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy.

Czas trwania programu: dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2027

Plakat_Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2023-02-17

Logo flaga i herb PL + logo pfron

Powiat Rawicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje zadanie publiczne - Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 65.387,03 zł

Całkowita wartość: 65.387,03 zł

Cel programu: wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

(dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem)

Adresaci programu:

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

Czas trwania programu: dofinansowanie poznano na realizację programu w latach 2023-2026

 

Plakat_Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Nabór wniosków.

Data publikacji: 2023-02-12

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, iż w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Powiat Rawicki do wsparcia zadania: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, finansowego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłasza w okresie od 13 lutego do 20 lutego 2023r.nabór wniosków do udziału w w/w Programu.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Całkowita wartość zadania wynosi 331.755 zł, w tym w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: 325.250zł oraz koszty związane z obsługą zadania: 6.505zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w ramach programu planuje objąć wsparciem 18 osób niepełnosprawnych (pełnoletnich), mieszkańców Powiatu Rawickiego, posiadających orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 4 osoby
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności – 13 osób,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną* - 1 osoba

 * przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (w załączeniu)

2. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023  (w załączeniu)

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023  w Powiecie Rawickim  (w załączeniu)

4. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o wyborze asystenta  (w załączeniu)

5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  (w załączeniu)

6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  (w załączeniu)

7. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

8. Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023  w Powiecie Rawickim – dot. wnioskodawcy, który legitymuje się orzeczeniem wydanym z innej przyczyny niż: 03-L, 04-O, 05-R, zobowiązany  jest  do dołączenie zaświadczania lekarskiego (załącznik nr 2), które potwierdzi, że niepełnosprawność dotyczy mobilności i/lub komunikowaniu się z otoczeniem)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 13 do 20 lutego 2023r.:

- bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, pok. 9,lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rawiczu,  ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  (w załączeniu) oraz zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

O sposobie rozpatrzenia złożonego zgłoszenia do Programu, osoba niepełnosprawna zostanie powiadomiona pisemnie lub telefonicznie. Planowany termin realizacji programu: od 01.03.2023r. do 31.12.2023r.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023. Nabór wniosków."

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 193KB)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 (plik pdf 190KB)
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - edycja 2023 w Powiecie Rawickim (plik pdf 156KB)
 4. Oświadczenie uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 o wyborze asystenta (plik pdf 129KB)
 5. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 154KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (plik pdf 213KB)
 7. Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w Powiecie Rawickim (plik pdf 168KB)
 8. Regulamin Rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (plik pdf 186KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2023 r.

Data publikacji: 2023-01-29

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/23 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2023 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2023 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 8 323,92zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2023 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 780).

Załączniki:

 1. Zarządzeniem Nr 5/23 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2023 r. (plik pdf 1435KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2023 r.

Data publikacji: 2023-01-29

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/23 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2023 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2023 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 6 341,27zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2023 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 781).

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 6/23 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2023 r. (plik pdf 1434KB)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2023 r.

Data publikacji: 2023-01-29

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/23 Starosty Rawickiego z dnia 13 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w 2023 r. wynosi 5 845,31zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2023 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 13 stycznia 2023 r. poz. 409).

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 4/23 Starosty Rawickiego z dnia 13 stycznia 2023 r. (plik pdf 1433KB)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w 2023 r.

Data publikacji: 2023-01-29

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/23 Starosty Rawickiego z dnia 13 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2023 wynosi 5 084,62zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2023 r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 13 stycznia 2023 r. poz. 408)

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 3/23 Starosty Rawickiego z dnia 13 stycznia 2023 r. (plik pdf 1432KB)

Informacja o publikacji druków wniosków na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2023.

Data publikacji: 2023-01-01

pfron

Informujemy, że w zakładce Druki opublikowano druki wniosków wraz z załącznikami na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2023, tj:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

Wzory wniosków są tożsame z wnioskami składanymi w tegorocznym elektronicznym naborze poprzez System Obsługi Wsparcia SOW.

Zachęcamy do składnia wniosków on-line za pośrednictwem systemu SOW dostępnego codziennie, 24 godziny na dobę.

Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Data publikacji: 2022-12-13

1. Wymagania związane ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,

lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

oraz

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

- daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- posiada znajomość przepisów prawnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wolnym stanowisku pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu