Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Допомогa Україні / Pomoc dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-03

Logo Flaga Ukrainy

Допомогa Україні / Pomoc dla Ukrainy

Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej. Kolejni rodzice zastępczy ukończyli szkolenie na zawodowe rodziny zastępcze.

Data publikacji: 2022-06-09

W miesiącu maju br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Wzięły w nim udział 3 rodziny (6 osób) funkcjonujące dotychczas na terenie powiatu rawickiego jako niezawodowe rodziny zastępcze.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z programem PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza zatwierdzonym decyzją MRPiPS Nr 8/2018/RZ z dnia 30 lipca 2018r.

Tematyka 15 – godzinnego szkolenia obejmowała zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, doskonalenia kompetencji opiekuńczych, rozwijania kompetencji wychowawczych w pracy z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami w zachowaniu.

Wszystkie osoby otrzymały świadectwo ukończenia szkolenia.

Pro­fesjon­al­iza­cja pieczy zastępczej jest pro­cesem niezbędnym dla nowoczes­nej i efek­ty­wnej pomocy rodzi­nom w kryzysie.

Powiat Rawicki / PCPR w Rawiczu prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Weryfikacja kandydatów prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022r. poz. 447). Kandydat do pełnienia tych funkcji może odbyć nieodpłatne szkolenie organizowane przez PCPR po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków określonych w w/w ustawie.

Osoby zainteresowane problematyką pieczy zastępczej oraz wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, te. 65 5464333, mail: sekretariat@pcprrawicz.pl

Wiele dzieci ciągle czeka na kochających rodziców i bezpieczny dom!

Logo PCPR w RawiczuSzkolenie rodziców zastępczych; grupa sześciu osób siedzących przy stole, robiących notatki, kobiet i mężczyzn; dwie kobiety stojące przed grupą;

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022 r.

Data publikacji: 2022-06-09

W dniu 27-05-2022r. w Tarchalinie – gmina Bojanowo, zorganizowany został tegoroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Pomimo niepewnej pogody, imprezę rozpoczęliśmy o godzinie 16-tej. W ramach przedsięwzięcia przygotowano dla dzieci  oraz rodziców zastępczych  poczęstunek oraz wspólną zabawę, którą prowadzili animatorzy
„TWIERDZY ATRAKCJI” z Gubina. Spośród atrakcji przygotowanych dla dzieci szczególnym powodzeniem cieszyły się Transformers Autobot Bumblebee, piłki BUMPER BALL, zabawy oraz konkurencje sportowe i zręcznościowe.

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak z Gołaszyna przygotował pyszne grillowane kiełbaski. Było także domowe ciasto upieczone przez rodziców zastępczych, kawa, herbata i zimne napoje. Ogromne podziękowania dla sołectwa Tarchalin i  Pani Urszuli Czerwińskiej, sołtys Tarchalina, za nieodpłatne udostępnienie miejsca do organizacji spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób.

Raz jeszcze - wszystkim rodzicom zastępczym, opiekunom i przyjaciołom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej składany podziękowania za ich opiekę nad dziećmi i pracę z nimi. Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości ! A wszystkim dzieciom kochających i wyrozumiałych opiekunów, radości każdego dnia !

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2021-2023.

Zdjęcie grupowe, dzieci i osoby dorosłe na otwartej przestrzeni, na łące; uczestnicy Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2022

17 czerwiec 2022r. - PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2022-06-07

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PFRON w sprawie przedłużenia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Data publikacji: 2022-05-22

pfron

Zgodnie z komunikatem PFRON (publikacja z dnia 20-05-2022r.) w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem w przypadku gdy odwołany zostanie stan epidemii a wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego to orzeczenie zachowa ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z orzeczeń.

Powyższe uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych zarówno w trakcie trwania stanu epidemii, jak i w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów.

Czytaj: Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - edycja 2022.

Data publikacji: 2022-04-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że prowadzi nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – edycja 2022.

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie
 • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”- osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
 • osoby, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Czytaj całość publikacji "Nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - edycja 2022."

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie_2022 (plik pdf 183KB)

Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością na zaopatrzenie w wyroby medyczne / Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

Data publikacji: 2022-04-24

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pomoc na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy, o których mowa w załączonej ulotce w sprawie realizacji programu, mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz (tel. 65 546 4333).

W załączeniu:

- informacja o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł I 

- wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам України з інвалідністю».

Особи, які відповідають умовам для отримання допомоги, зазначеним у вкладеному листку про реалізацію програми, можуть подавати заяви до Повітового центру допомоги сім’ям у Равичі, вул. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz (тел. 65 546 4333).

Додається додатково:

- інформація про програму «Допомога громадянам України з інвалідністю» І модуль

- заяву на отримання пільги за модулем І програми «Допомога громадянам України з інвалідністю»

Załączniki:

 1. ULOTKA_informacyjna__swiadczenie_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medyczne__modul_I_programu_Pomoc_obywatelom_Ukrainy_z_niepelnosprawnoscia_ (plik pdf 641KB)
 2. Wniosek_Moduł I_program_pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (plik docx 38KB)
 3. Wniosek_Moduł I_j. ukraiński_ЗАЯВА про отримання пільг в рамках Модуля I програми «Допомога громадянам України з інвалідністю» (plik doc 106KB)

02 maja 2022r. - PCPR w Rawiczu będzie nieczynne.

Data publikacji: 2022-04-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu będzie nieczynne.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

15 kwietnia 2022 - PCPR czynne do godziny 13:00.

Data publikacji: 2022-04-14

W dniu 15 kwietnia 2022r. PCPR w Rawiczu będzie obsługiwać interesantów do godziny 13:00.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Dofinansowania z PRFON - dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków w powiecie rawickim w roku 2022.

Data publikacji: 2022-04-01

pfron

Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie rawickim w roku 2021.

Dotyczy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:

 1. zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,
 2. likwidacji barier technicznych,
 3. likwidacji barier w komunikowaniu się,
 4. likwidacji barier architektonicznych,
 5. sprzętu rehabilitacyjnego,
 6. zadanie sport, kultura, rekreacja i turystyka,
 7. turnus rehabilitacyjny,
 8. usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 9. sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji.

Dodatkowo: informacje uzupełniające.

Załączniki:

 1. DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2022. (plik pdf 224KB)

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2022 r.

Data publikacji: 2022-04-01

W dniu 31-03-2022r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31-03-2022 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Plan ogółem: 2 486 796 zł

 

Czytaj całość publikacji "Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2022 r."

Powiat Rawicki podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Data publikacji: 2022-03-04

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

W dniu 24-02-2022 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Rawickim umowę nr 67/2022/AOON w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ‘Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Program realizowany jest w okresie od  stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r.

 

plakat

Dyżur psychologa mówiącego po ukraińsku.

Data publikacji: 2022-03-03

Logo Flaga Ukrainy

Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w jęz. rosyjskim.

Dyżury:

- w godzinach 15-22: 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 30 marca;

- w godzinach 22-6: 11, 26 marca.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 85KB)

Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2022 - Moduł I i Moduł II.

Data publikacji: 2022-03-01

pfron

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku. W ramach Programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.,
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – od  dnia 01 marca do dnia 31 marca 2022 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/2023 -  od dnia 05 września do dnia 10 października 2022r.

Informacja o programie - link https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

W załączeniu: zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Rawickim w roku 2022- Moduł I i Moduł II.

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego Programu "Aktyny samorząd" w roku 2022 w Powiaecie Rawickim - Moduł I. (plik pdf 208KB)
 2. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego Programu "Aktyny samorząd" w roku 2022 w Powiaecie Rawickim - Moduł II. (plik pdf 143KB)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

Data publikacji: 2022-02-16

NFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1 63-900 Rawicz

OGŁOSZONEGO W DNIU 24 stycznia 2022 r.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w. stanowisko została wybrana Pani Marta Horodecka zamieszkała w Rawiczu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w osoba spełniła wymogi formalne oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów prawa, niezbędnych na stanowisku objętym naborem. Udzieliła również poprawnych i wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zagadnień merytorycznych realizowanych na przedmiotowym stanowisku.

Rawicz, dnia 16 lutego 2022r.

Kierownik PCPR w Rawiczu

(-) Ewa Szczepaniak

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w 2022 r._aktualizacja z dnia 10 lutego 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-31

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w 2022 r. wynosi:

 • 4 289,68 zł. w miesiącu lutym 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. poz. 869),
 • 4 320,90 zł. od miesiąca marca 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/22 Starosty Rawickiego z dnia 8 lutego 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2022 r. poz. 1208).

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-31

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/22 Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w 2022 r. wynosi 4 856,88 zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. poz. 870).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r.

Data publikacji: 2022-01-24

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz

OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze "SPECJALISTA"

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieposzlakowana opinia,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) co najmniej 2-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:  

1) znajomość nw. przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy:
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002 r.r

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r.

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r.

2)   umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

3)   dyspozycyjność i komunikatywność,

4)   umiejętność samodzielnej pracy,

5)   bezkonfliktowość i odporność na stres.

 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia 24-01-2022r."

Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy (plik pdf 102KB)
 2. oświadczenie (plik pdf 69KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 99KB)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 7 292,00zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 603).

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 5 281,18zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 602).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część II - nabór wniosków.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W ramach realizacji w roku 2022 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, będących w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Powiat Rawicki planuje objąć wsparciem asystenta 17 osób niepełnosprawnych, tj. 14 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniach równoważnych).

Zgłoszenia do udziału w Programie:

I. Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj.:

- karty zgłoszenia uczestnika Programu (wraz z wymaganymi załącznikami),

a w przypadku wskazania asystenta:

- karty zgłoszenia asystenta

i złożenie ich w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

II. Nabór zgłoszeń do Programu prowadzony jest w sposób ciągły. Zgłoszenia realizowane będą na bieżąco. W przypadku złożenia większej ilości zgłoszeń niż zaplanowanych i możliwych do realizacji, a spełniających warunki do udziału w Programie – osoby, którym nie przyznano usługi zostaną wpisane za ich zgodą na listę rezerwową.

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - uczestnik Programu (plik docx 48KB)
 2. karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022 - asystent w Programie (plik docx 40KB)
 3. oświadczenie asystenta o braku pokrewieństwa z uczestnikiem Programu-wypełnia asystent (plik docx 40KB)
 4. zakres czynności w ramach usługi asystenta w Programie-wypełnia uczestnik Programu (plik docx 51KB)
 5. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art. 13 i art.14 RODO (plik docx 41KB)
 6. klauzula infpormacyjna RODO w ramach Programu - zgodnie z art.14 RODO (plik docx 39KB)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie.

Data publikacji: 2022-01-16

Logo flaga i herb PL

W roku 2022 Powiat Rawicki będzie realizował zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania: 301 563,00zł.

Całkowita wartość: 301 563,00zł.

Informacje o Programie

Cel programu:

Wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresaci programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Część I - informacje o Programie. "

logo MRiPS: czarno-białe godło RP z napisem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki:

 1. Program "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. (plik DOCX 61KB)

Komunikat w sprawie wypłaty świadczenia 500+ od 01 czerwca 2022r.

Data publikacji: 2022-01-14

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), która wprowadziła zmiany w programie „Rodzina 500+” informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022 r. z mocy prawa tracą moc decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 18 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 17 września 2021 r.).

W sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki złożył przed 1 stycznia 2022 r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia to zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej jednak, niż do końca maja 2022 r.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r. zastosowanie mają już nowe przepisy dotyczące ustalania przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego. W takich przypadkach, rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+”, powinni złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.

Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 r. a kończy 31 maja 2023 r.

W załączeniu materiały przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej :

 1. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 2. komunikat w sprawie wniosku o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej.

Załączniki:

 1. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem (plik pdf 961KB)
 2. komunikat - wniosek o 500+ przez PUE ZUS - dla dyrektora placówki wychowawczej (plik pdf 786KB)

Informacja o publikacji druków wniosków na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Informujemy, że w zakładce Druki opublikowano druki wniosków wraz z załącznikami na zadania algotrytmowe dofinansowane ze środków PFRON na rok 2022, tj:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wzory wniosków są tożsame z wnioskami składanymi w tegorocznym elektronicznym naborze poprzez System Obsługi Wsparcia SOW.

Zachęcamy do składnia wniosków on-line za pośrednictwem systemu SOW dostępnego codziennie, 24 godziny na dobę.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu