Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powrót

Środki finansowe PFRON przekazane na realizację zadań w 2022 r.

Data publikacji: 2022-04-01

W dniu 31-03-2022r. Rada Powiatu Rawickiego (Uchwała Nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31-03-2022 r.) określiła zadania i wysokość środków finansowych PFRON przekazanych powiatowi rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Plan ogółem: 2 486 796 zł

 

R E H A B I L I T A C J A Z A W O D O W A - RAZEM 180 000 zł

  1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) - 120 000 zł
  2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy (art. 11)- 30 000 zł
  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) - 30 000 zł


R E H A B I L I T A C J A S P O Ł E C Z N A - RAZEM 2 152 677 zł

  1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 300 000 zł
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 8 000 zł
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 267 940 zł
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 260 000 zł
  5. Dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej - 1 469 856 zł
  6. Dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - 1 000 zł

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu