Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Data publikacji: 2018-03-21

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

Załączniki:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (plik pdf 109KB)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Data publikacji: 2018-03-21

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r.

Załączniki:

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. (plik pdf 110KB)

Konwencja o prawach dziecka.

Data publikacji: 2018-03-21

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

Załączniki:

 1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. (plik pdf 66KB)

Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.

Data publikacji: 2018-03-21

Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993r.

Załączniki:

 1. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993r. (plik pdf 52KB)

Pomoc społeczna

Data publikacji: 2017-04-03

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2017r., poz.1769 z późn. zm. (plik pdf 170KB)
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz.U. z 2012 r. poz. 954) (plik pdf 37KB)
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964 z późn.zm.)) (plik pdf 44KB)

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-04-03

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2016r., poz. 2046 z późn.zm.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2016r., poz. 2046 z późn.zm. (plik pdf 155KB)
 2. rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn.zm.) (plik pdf 61KB)
 3. rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r., poz. 926) (plik pdf 43KB)
 4. rozporządzenie MPiPS z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom (...)(Dz.U. z 2016r., poz. 1945) (plik pdf 33KB)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Data publikacji: 2017-04-03

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej - tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.697 z późn. zm.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej - tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.697 z późn. zm. (plik pdf 187KB)

Kodeks postępowania administracyjnego

Data publikacji: 2018-02-25

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. - Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.

Załączniki:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. - Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm. (plik pdf 141KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu