Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2023 - nabór wniosków w ramach Modułu I i Modułu II.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron-aktywny samorzad

Od 1 marca br. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku. W ramach programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dot. roku akademickiego 2022/2023 - od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 r.
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/2024 -  od dnia 10 września do dnia 10 października 2023 r.

Informacja o programie - link https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

W załączeniu: zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Rawickim w roku 2023 - Moduł I i Moduł II.

Załączniki:

 1. Aktywny samorząd 2023_Moduł I_zasady przyznawania dofinansowania w Powiecie Rawickim (plik pdf 227KB)
 2. Aktywny samorząd 2023_MODUŁ II_zasady przyznawania dofinansowania w Powiecie Rawickim (plik pdf 158KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 138KB)

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Dostępne mieszkanie - nabór wniosków od 1 marca 2023.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron

Powiat Rawicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:  „DOSTĘPNE MIESZKANIE”.

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Cel programu będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dn. 31 grudnia 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Czytaj całość publikacji "Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Dostępne mieszkanie - nabór wniosków od 1 marca 2023."

Załączniki:

 1. Wniosek_Moduł Dostępne mieszkanie - wzór (załączony wniosek ma charakter poglądowy) (plik pdf 264KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie_Moduł Dostępne mieszkanie (plik pdf 69KB)
 3. Obowiązek informacyjny (plik pdf 132KB)
 4. Lista załaczników_SOW_Moduł Dostępne mieszkanie (plik pdf 71KB)

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Mieszkanie dla absolwenta - nabór wniosków od 1 marca 2023.

Data publikacji: 2023-02-27

pfron

Powiat Rawicki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, przystąpił do realizacji programu adresowanego do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:  „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dn. 31 grudnia 2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW. W tym celu niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Czytaj całość publikacji "Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Moduł Mieszkanie dla absolwenta - nabór wniosków od 1 marca 2023."

Załączniki:

 1. Wniosek-Moduł Mieszkanie dla absolwenta_wzór (załączony wniosek ma charakter poglądowy) (plik pdf 251KB)
 2. Zaświadczenie lekarskie_Moduł Mieszkanie dla absolwenta (plik pdf 106KB)
 3. Obowiązek informacyjny (plik pdf 132KB)
 4. Lista załączników_SOW_Moduł Mieszkanie dla absolwenta (plik pdf 69KB)

Komunikat PFRON w sprawie przedłużenia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Data publikacji: 2022-05-22

pfron

Zgodnie z komunikatem PFRON (publikacja z dnia 20-05-2022r.) w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem w przypadku gdy odwołany zostanie stan epidemii a wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego to orzeczenie zachowa ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza również prawo do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z orzeczeń.

Powyższe uregulowanie ma na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych zarówno w trakcie trwania stanu epidemii, jak i w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego m.in. w sytuacji, gdy nie jest możliwe zebranie zespołu orzekającego w terminie, czy zgromadzenie wymaganej dokumentacji medycznej z powodu trudności z dostępem do specjalistów.

Czytaj: Odwołanie epidemii a przedłużenie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2022 - Moduł I i Moduł II.

Data publikacji: 2022-03-01

pfron

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku. W ramach Programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.,
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 – od  dnia 01 marca do dnia 31 marca 2022 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/2023 -  od dnia 05 września do dnia 10 października 2022r.

Informacja o programie - link https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

W załączeniu: zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Rawickim w roku 2022- Moduł I i Moduł II.

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego Programu "Aktyny samorząd" w roku 2022 w Powiaecie Rawickim - Moduł I. (plik pdf 208KB)
 2. Zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego Programu "Aktyny samorząd" w roku 2022 w Powiaecie Rawickim - Moduł II. (plik pdf 143KB)

"Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-09-09

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42 620,00 zł. na zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zadanie pn. Terapia pocovidowa na co dzień realizuje Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

Adresaci Programu:

- Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce (osoby niepełnosprawne oraz ich rodzice/opiekunowie, w większości osoby niepełnosprawne lub/i starsze) oraz Uczestnicy Warsztatów Terapii zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce.

Czytaj całość publikacji ""Terapia pocovidowa na co dzień" - dodatkowe wsparcie dla osób nepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."

Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2021-08-11

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2 otrzymał dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 57 360,00 zł.

Adresaci Programu:

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Osieku i ich otoczenie,

- Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i ich otoczenie.

Czytaj całość publikacji "Dodatkowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Rawicki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. "

Plakat

Renowacja budynku WTZ w Miejskiej Górce - projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-08-05

pfron

Powiat Rawicki informuje, że w ramach realizacji w roku 2021 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F (pomoc na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) otrzymał wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000,00 zł na projekt pn. „Renowacja budynku WTZ”.

Planowana całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł (środki PFRON mogą stanowić nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu stanowią środki własne Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).

Projekt realizuje: Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej im. O. Euzebiusza Huchrackiego w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka.

Zakres rzeczowy projektu: renowacja WTZ, w tym: zamontowanie klimatyzacji, założenie rolet pionowych i poziomych w pracowniach oraz pomieszczeniach pracowniczych, wymiana i renowacja sieci komputerowej, naprawa i renowacja drzwi wejściowych oraz wymiana posadzek pokrytych panelami.

Termin zakończenia projektu: 31-03-2022r.

UMOWA nr WRR/000409/15/D z dnia 04-08-2021r. o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F.

Plakat

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - Moduł I I Moduł II - zasady przynawania dofinansowania w Powiecie Rawickim.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach Mudułu I i Modułu II "Aktywny samorząd" w 2021 r. w Powiecie Rawickim zostały ustalone zarządzeniami Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu z dnia  26 lutego 2021r.

Wiadomośc zawiera załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu I w 2021 r. w Powiecie Rawickim,
 2. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach Mudułu II w 2021 r. w Powiecie Rawickim.

  

Załączniki:

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ I w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 189KB)
 2. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” -MODUŁ II w 2021 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 132KB)

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe.

Data publikacji: 2021-03-16

pfron-aktywny samorzad

Z dniem 1 marca br. ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku. W ramach Programu reaklizowany jest Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, oraz Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać za pomocą platformy elektronicznej SOW link- https://sow.pfron.org.pl/ oraz w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Rawiczu lub przesyłając wniosek na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz.

Terminy składania wniosków:

 1. Moduł I - od dnia 01 marca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r.,
 2. Moduł II - w dwóch terminach:
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – od  dnia 01 marca do dnia 31 marca 2021 r.,
 • wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022 -  od dnia 01 września do dnia 10 października 2021r.

Czytaj całość publikacji "Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2021 roku - program, kierunki działań oraz warunki brzegowe."

Załączniki:

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe w programie Aktywny samorząd w 2021 roku (plik doc 263KB)

Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2020_ Moduł I_zasady.

Data publikacji: 2020-03-02

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" _ Moduł I _ rok 2020.
Termin naboru wniosków:
1) wnioski będą przyjmowane w terminie od dn. 01 marca 2020r. do dn. 31 sierpnia 2020r..
2) za datę złożenia wniosku uważa się:
a) w przypadku wniosków składanych osobiście, w wersji papierowej datę wpływu wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
b) w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego,
c) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW datę jego wysłania.
W załączniku:
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD -MODUŁ I w 2020 r. W POWIECIE RAWICKIM.

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w Powiecie Rawickim_Aktywny samorząd__Moduł I_rok 2020 (plik pdf 230KB)

Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2020_ Moduł II_zasady.

Data publikacji: 2020-03-02

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" _ Moduł II _ rok 2020.
I. Terminy naboru wniosków:
1) wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
a) wnioski dot. roku akademickiego 2019/2020 - od 01 marca do 31 marca 2020 r.,
b) wnioski dot. roku akademickiego 2020/2021 - od 01 września do 10 października 2020r.
2) Za datę złożenia wniosku uważa się:
a) w przypadku wniosków składanych osobiście, w wersji papierowej datę wpływu wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu,
b) w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego,
c) w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW datę jego wysłania.
W załączniku:
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD -MODUŁ II w 2020 r. W POWIECIE RAWICKIM.

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w Powiecie Rawickim_Aktywny samorząd__Moduł II_rok 2020 (plik pdf 119KB)

Uwaga Studenci! zmiana druków wniosków-Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Data publikacji: 2019-09-23

W związku z kolejną aktualizacją naboru wniosków w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez system SOW (nabór elektroniczny) i obsługą wniosków składanych w wersji papierowej (wprowadzenie danych do systemu SOW) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku.
Termin składania wniosków na semestr 2019/2020 upływa z dniem 10-10-2019r.

Załączniki:

 1. SOW Wniosek AS MII (plik pdf 178KB)
 2. SOW Moduł II - załącznik nr 1 przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 128KB)
 3. SOW Moduł II - załącznik nr 2 zaświadczenie z zakładu pracy (plik pdf 290KB)
 4. SOW Moduł II - załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni (plik pdf 283KB)
 5. SOW Moduł II - załącznik nr 4 oświadczenie_liczba semestrów dofinansowanych ze środków PFRON (plik pdf 236KB)

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Aktywny samorząd - Moduł I/C/1).

Data publikacji: 2019-08-12

Wynikiem aktualizacji zadań dofinansowywanych w ramach Pilotażowego Programu "Aktywny samorząd" możliwym jest aktualnie uzyskanie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Moduł I, obszar C, zadanie nr 1.
Termin składania wniosków:
- do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Załączniki:

 1. Wniosek Moduł I/C/1 - pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. (plik pdf 470KB)
 2. kosztorys_specyfikacja_zakup wózka inwalidzkiego_Moduł I/C/1 (plik pdf 107KB)

Aktywny samorząd - nowe zadanie, nowelizacja dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)

Data publikacji: 2019-08-12

W miesiącu lipcu br. PFRON podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Tym samym zmianie uległy zapisy dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019r.

Załączniki:

 1. Pismo Dyrektora Oddz. Wielkopolskiego PFRON z dnia 23.07.2019r. (plik pdf 1256KB)
 2. znowelizowany dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019r. (plik pdf 395KB)

Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program

Data publikacji: 2019-08-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że z dniem 01 września br. nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd Moduł II.
Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).
Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 01 września 2019r. do 10 października 2019r. poprzez platformę SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Czytaj całość publikacji "Uwaga Studenci - nabór wniosków o dofinansowanie poprzez platformę SOW ! (Pilotażowy Program "

Pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy - formularze dla oferentów/wykonawców - wystawców dokumentów (Aktywny samorząd - Moduł I/C/3-4.

Data publikacji: 2019-08-12

PFRON mając na względzie eliminowanie nieczytelności dokumentów oraz usprawnienie procesu opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy w ramach Modułu I, Obszar C, zad.3-4 przygotował aktywne wzory formularzy stosowanych w ramach ww obszarów dot. przedkładanych specyfikacji i kosztorysów.
Aktywny formularz Specyfikacja i kosztorys do wypełniania przez oferentów/wykonawców jest dostępny poniżej oraz znajduje się pod adresem:
href="http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/" >www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Należy go przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON podczas drugiej wizyty.

Załączniki:

 1. Formularz 5_C3_K_Kosztorys_C3 (plik docx 17KB)

Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł I_zasady

Data publikacji: 2019-05-31

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD- MODUŁ I, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I w okresie:
- od 01 czerwca 2019r. do 31 sierpnia2019r.
Aktualne druki dostępne w zakładce druki

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I w 2019r. w Powiecie Rawickim (plik pdf 274KB)
 2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku (plik pdf 334KB)

Rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2019_ Moduł II_zasady

Data publikacji: 2019-03-15

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w 2019r. W POWIECIE RAWICKIM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD- MODUŁ II, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 18 marca do 31 marca 2019r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019,
- od 01 września do 10 października 2019r. - wnioski dot. roku akademickiego 2019/2020.
Aktualne druki dostępne w zakładce druki

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań w 2019r. w powiecie Rawickim w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II (plik pdf 118KB)

Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

Data publikacji: 2018-12-14

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (PFRON) zaprasza do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między regionami III w roku 2019.

Zgodnie z założeniami programu wsparcie może być realizowane w ramach:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania),
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych),
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych),
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych),
5) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej),
6) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).
Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 31.01.2019r.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019r."

Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.

Data publikacji: 2018-07-17

Program ,,STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do określonych organów i instytucji państwowych oraz samorządowych, tj. instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury.
Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:
- wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
- szkoleń osób niepełnosprawnych.
Wyboru instytucji publicznych do udziału w programie dokonuje Zarząd PFRON. Oferty składane są w trybie ciągłym. Z wybranymi instytucjami zawierane są porozumienia. Jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniach składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON.
W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu, Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. wyposażenia stanowisk pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, które dotyczą w szczególności: powierzchni, oświetlenia, temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza, dopuszczalnych norm stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, hałasu;
2. zapewnienia na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy właściwych warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich dostosowań, niezbędnych w związku z rodzajem niepełnosprawności beneficjenta ostatecznego;
3. zatrudniania na objętych programem stanowiskach pracy beneficjentów ostatecznych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Realizacja programu STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej została zaplanowana na 4 lata (2017-2020) .
Szczegółowe informacje: www.pfron.org.pl

Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ.

Data publikacji: 2018-07-16

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji informuję, że w ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program Zajęcia klubowe w WTZ jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.
Wniosek o dofinansowanie zadania dla podmiotu prowadzącego WTZ na terenie powiatu rawickiego należy złożyć w PCPR w Rawiczu (jednostka organizacyjna powiatu wyznaczona przez starostę do realizacji programu) w terminach:
- do 8 sierpnia 2018r. - w przypadku realizacji programu w 2018r.,
- do 5 listopada danego roku - I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego),
- do 5 czerwca danego roku - II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów.
Czytaj całość publikacji "Program ZAJĘCIA KLUBOWE w WTZ."

Załączniki:

 1. wniosek_zajęcia klubowe w wtz (plik doc 84KB)
 2. Procedury_realizacji_programu (plik doc 122KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

Data publikacji: 2018-06-05

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 01 czerwca br. ruszył nabór wniosków w ramach Modułu I . Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia br.
Druki aktualnych wniosków dostępne w zakładce: DRUKI.

Uwaga STUDENCI - rusza nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2018

Data publikacji: 2018-03-06

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM, PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II w okresie:
- od 07 marca do 30 marca 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2017/2018,
- od 03 września do 10 października 2018r. - wnioski dot. roku akademickiego 2018/2019.
Aktualne druki wniosku poniżej oraz dostępne w zakładce www.druki

Załączniki:

 1. wniosek AS 2018 (plik pdf 449KB)
 2. specyfikacja_moduł_II (plik pdf 503KB)
 3. oświadczenie_przetwarzanie danych (plik pdf 335KB)
 4. oświadczenie_osiągane dochody (plik pdf 392KB)
 5. zaświadczenie_szkoły_uczelni (plik pdf 436KB)

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

Data publikacji: 2018-03-06

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM

Załączniki:

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 r. W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 535KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2018-02-15

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2018 roku.

Więcej szczegółów:www.pfron.org.pl

Czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON"

Informacja dot. realizacji programu AKTYWNY SAMORZĄD Obszar C zad. 3 i 4

Data publikacji: 2017-08-22

W związku z trwającymi pracami dot. witryny internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bieżącą realizacją Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd", Departament ds. Programów uprzejmie informuje, że aktywne formularze do wypełniania przez oferentów/wykonawców (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
www.pfron.org.pl
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.PCPR

Nabór wniosków w ramach AKTYWNEGO SAMORZĄDU 2017- Moduł I

Data publikacji: 2017-06-02

Zgodnie z przyjętymi ZASADAMI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 r. W POWIECIE RAWICKIM, w okresie od 05 czerwca do 30 sierpnia 2017r. - PCPR w Rawiczu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I.
Aktualne druki wniosku - dostępne w zakładce druki
druki

Załączniki:

 1. Zasady przyznawania dofinansowań ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD w 2017 r. w Powiecie Rawickim (plik pdf 359KB)

Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu ABSOLWENT

Data publikacji: 2017-04-28

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT.

Czytaj całość publikacji "Rozpoczęto nabór wnosków w ramach Pilotażowego programu ABSOLWENT "

AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2017-02-15

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2017 roku.

Więcej szczegółów: www.pfron.org.pl

Czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON"

Już wkrótce - NOWE PROGRAMY PFRON !

Data publikacji: 2016-12-23

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła nowe programy skierowane na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

Data publikacji: 2016-11-07

W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze B - likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - pn. Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy.

Czytaj całość publikacji "Rozbudowa budynku ZSS w Rawiczu o dźwig osobowy. "

Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Data publikacji: 2016-11-07

W ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Powiat Rawicki otrzymał w bieżącym roku dofinansowanie do realizacji zadania w obszarze D - likwidacja barier transportowych - pn. Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W ramach projektu zostanie zakupiony nowy autobus dla uczestników WTZ w Miejskiej Górce.

Czytaj całość publikacji "Zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej."

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - uwaga! zmiana w przepisach!

Data publikacji: 2016-10-27

Informujemy, że uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016r. wprowadzono zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku.
Informacja dostępna na stronie www.pfron.org.pl oraz w załączniku.

logo PFRON

Załączniki:

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016r. (plik doc 162KB)

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków.

Data publikacji: 2016-03-03

Informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 16/2015 z dn. 21.10.2015r. przyjęto do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D,F i G programu przyjmowane będą do dnia 25.04.2016r. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą do dnia 30.11.2016r.
Szczegółowe informacje na stronie Strona PFRON
Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w programie i spełniające warunki udziału w programie - prosimy o kontakt z PCPR w Rawiczu w terminie do dnia 21.03.2016r.

Czytaj całość publikacji "Wyrównywanie Różnic Między Regionami III w 2016r. - zaproszenie do składania wniosków."

Załączniki:

 1. program - treść (plik pdf 55KB)
 2. procedura realizacji programu (plik pdf 110KB)
 3. kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2016r. (plik pdf 45KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2016-03-02

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2016 roku.
Wnioskodawcy - osoby niepełnosprawne

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Czytaj całość publikacji "AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON"

Załączniki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON (plik pdf 66KB)
 2. kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2016r. (plik doc 139KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu