Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Reaguj na przemoc !

Data publikacji: 2021-05-14

Przemoc jest przestępstwem! Reaguj na przemoc! Zmiana jest możliwa!

JEŚLI DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM ZGŁOŚ SIĘ DO:

 • POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz - tel: 65 546 43 33

zakres usług: program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc; umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej;

 • OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W GMINACH:

CUS Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 4a - tel.: 65 545-40-37

OPS Bojanowo, ul. Rynek 12 - tel.: 65 545-63-34

MGOPS Jutrosin, ul. Rynek 26 - tel.: 65 547-11-63

OPS Miejska Górka, ul. Rynek 33 - tel.: 65 547-41-48

GOPS Pakosław ul. Kolejowa 2 - tel.: 65 547-86-12

zakres usług: pomoc socjalna i materialna; skierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej; poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne;

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU

ul. Gen. Grota Roweckiego 9F - tel.: 65 614-18-54/ 65 614-27-98

zakres usług: konsultacje specjalistów w zakresie problemów wychowawczych; szkoła dla rodziców;

PAMIĘTAJ!

fakt przemocy możesz zgłosić także w innych instytucjach, takich jak: prokuratura, sąd, policja, szkoła, ośrodek zdrowia

Nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - edycja 2022.

Data publikacji: 2022-04-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje, że prowadzi nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – edycja 2022.

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie
 • członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”- osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
 • osoby, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Czytaj całość publikacji "Nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - edycja 2022."

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie_2022 (plik pdf 183KB)

Czym jest przemoc? Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie?

Data publikacji: 2021-05-17

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

 • jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
 • jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
 • działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby,
 • osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Przemoc w rodzinie  to działanie lub zaniechanie działania podjęte w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy. Przemoc domowa według prawa polskiego jest przestępstwem. Podstawowym przepisem prawa karnego, związanego z tym zagadnieniem jest art. 207 Kodeksu Karnego - przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę włącznie z pozbawieniem wolności.

Jeśli szukasz pomocy... ważne miejsca i telefony !

Data publikacji: 2021-05-17

Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (062) 722 75 30

tel. czynny całodobowo: 602 384 357

e-mail: oikkrotoszyn@interia.pl

Ośrodek zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Ze schronienia możesz skorzystać w dowolnym momencie. Możesz zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi. Skorzystanie z pomocy ośrodka jest bezpłatne.

Czytaj całość publikacji "Jeśli szukasz pomocy... ważne miejsca i telefony !"

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016.

Data publikacji: 2017-08-16

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016.

Załączniki:

 1. RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2016. (plik pdf 697KB)

Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data publikacji: 2016-11-10

W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się spotkanie członków Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Spotkanie Powiatowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

Data publikacji: 2016-11-10

W dniu 8 listopada 2016 roku w siedzibie PCPR w Rawiczu odbyło się szkolenie pt. Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym prowadzone przez Paulinę Stachurę psychologa-psychoterapeutę z Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu.

Czytaj całość publikacji "Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym."

Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym.

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015.

Data publikacji: 2016-07-13

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015.

Załączniki:

 1. RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015. (plik pdf 703KB)

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2013.

Data publikacji: 2016-05-31

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2013.

Załączniki:

 1. RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2013. (plik pdf 604KB)

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014.

Data publikacji: 2016-05-31

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014.

Załączniki:

 1. RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2014. (plik pdf 627KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu