Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Sprawozdanie za rok 2019.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 -2020.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2019. (plik pdf 164KB)

Sprawozdanie za rok 2018.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 -2020.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2018. (plik pdf 165KB)

Sprawozdanie za rok 2017.

Data publikacji: 2018-04-16

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015 -2017.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2017. (plik pdf 163KB)

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2018-2020

Data publikacji: 2018-01-02

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2018 -2020 stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załączniki:

  1. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2018-2020 (plik pdf 421KB)

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 W POWIECIE RAWICKIM

Data publikacji: 2016-01-11

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 -2014w Powiecie Rawickim stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załączniki:

  1. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2012-2014 W POWIECIE RAWICKIM (plik pdf 483KB)

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017

Data publikacji: 2016-01-11

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015 -2017 stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załączniki:

  1. PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015-2017 (plik pdf 509KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu