Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Sprawozdanie za rok 2020.

Data publikacji: 2021-04-30

Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2020. (plik pdf 138KB)

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025

Data publikacji: 2021-01-07

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 został opracowany w celu uzyskania skutecznego wdrażania działań z zakresu polityki społecznej skierowanej na środowisko osób niepełnosprawnych.
Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu jest art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

  1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 (plik pdf 479KB)

Sprawozdanie za rok 2019.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2019. (plik pdf 139KB)

Sprawozdanie za rok 2018.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2018. (plik pdf 155KB)

Sprawozdanie za rok 2017.

Data publikacji: 2018-04-16

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2017. (plik pdf 160KB)

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Data publikacji: 2016-01-11

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 został opracowany w celu uzyskania skutecznego wdrażania działań z zakresu polityki społecznej skierowanej na środowisko osób niepełnosprawnych.
Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu jest art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Załączniki:

  1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 (plik pdf 706KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu