Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Strategie, programy (własne) - wybierz podmenu:

Reaguj na przemoc !

Data publikacji: 2021-05-14

Przemoc jest przestępstwem! Reaguj na przemoc! Zmiana jest możliwa!

JEŚLI DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE LUB JESTEŚ JEJ ŚWIADKIEM ZGŁOŚ SIĘ DO:

  • POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz - tel: 65 546 43 33

zakres usług: program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc; umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej;

  • OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W GMINACH:

CUS Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 4a - tel.: 65 545-40-37

OPS Bojanowo, ul. Rynek 12 - tel.: 65 545-63-34

MGOPS Jutrosin, ul. Rynek 26 - tel.: 65 547-11-63

OPS Miejska Górka, ul. Rynek 33 - tel.: 65 547-41-48

GOPS Pakosław ul. Kolejowa 2 - tel.: 65 547-86-12

zakres usług: pomoc socjalna i materialna; skierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej; poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne;

  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RAWICZU

ul. Gen. Grota Roweckiego 9F - tel.: 65 614-18-54/ 65 614-27-98

zakres usług: konsultacje specjalistów w zakresie problemów wychowawczych; szkoła dla rodziców;

PAMIĘTAJ!

fakt przemocy możesz zgłosić także w innych instytucjach, takich jak: prokuratura, sąd, policja, szkoła, ośrodek zdrowia

Jeśli szukasz pomocy... ważne miejsca i telefony !

Data publikacji: 2021-05-17

Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w ośrodku interwencji kryzysowej:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. (062) 722 75 30

tel. czynny całodobowo: 602 384 357

e-mail: oikkrotoszyn@interia.pl

Ośrodek zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Ze schronienia możesz skorzystać w dowolnym momencie. Możesz zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi. Skorzystanie z pomocy ośrodka jest bezpłatne.

Czytaj całość publikacji "Jeśli szukasz pomocy... ważne miejsca i telefony !"

Sprawozdanie za rok 2019.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2019. (plik pdf 173KB)

Sprawozdanie za rok 2018.

Data publikacji: 2020-11-23

Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2018. (plik pdf 170KB)

Sprawozdanie za rok 2017.

Data publikacji: 2018-04-16

Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021

Załączniki:

  1. Sprawozdanie za rok 2017. (plik pdf 194KB)

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2017-2021

Data publikacji: 2017-01-27

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawickim na lata 2017-2021 został opracowany w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu są założenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (Uchwała Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r.). Program jest również zbieżny z celami zawartymi w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2015-2020 oraz na innych aktach prawnych, niezbędnych do realizacji programu.

Załączniki:

  1. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2017-2021 (plik pdf 722KB)

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2012-2016

Data publikacji: 2016-01-11

Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie. Przeciwdziałanie temu zjawisku zajmuje priorytetowe miejsce wśród zadań organów państwa polskiego i jest regulowane przez przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Głównym celem ustawy są zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W ten sposób działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

Załączniki:

  1. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2012-2016 (plik pdf 380KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu