Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Zamówienia publiczne - wybierz podmenu:

Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17.

Data publikacji: 2017-07-26

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PORADNICTWO DIETETYCZNE DLA 12 OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 3 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczeniu usług z dnia 26.07.2017r. znak: PCPR.230-38/17. (plik pdf 617KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 495KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 97KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 255KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 89KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 342KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 84KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 253KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 87KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 301KB)
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.23.08.2017) (plik pdf 193KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17

Data publikacji: 2017-05-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Załączniki:

 1. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 2. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 3. zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS (plik doc 112KB)
 4. zał. nr 6 - oświadczenie_ZUS (plik pdf 119KB)
 5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.13.06.2017) (plik pdf 124KB)
 6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.05.2017r. znak: PCPR.230-23/17 (plik pdf 326KB)
 7. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 98KB)
 8. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 294KB)
 9. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 10. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 163KB)
 11. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 88KB)
 12. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 205KB)
 13. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 14. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17

Data publikacji: 2017-04-21

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
10 DNIOWE SZKOLENIE DLA PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZE ZASTĘPCZĄ WRAZ Z OTOCZENIEM ZAPOBIEGAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I PODNOSZĄCE KOMPETENCJE - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17 (plik pdf 274KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 102KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 176KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 185KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 88KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 205KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 12. Wyjaśnienie do: zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 21.04.2017r. znak: PCPR.230-22/17 (zam.28.04.2017) (plik pdf 191KB)
 13. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.22.05.2017) (plik pdf 116KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17

Data publikacji: 2017-03-24

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 4 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE, PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 24.03.2017r. znak: PCPR.230-15/17 (plik pdf 261KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 97KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 292KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 87KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 164KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 87KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 196KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 84KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 72KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 190KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.04.04.2017) (plik pdf 123KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17

Data publikacji: 2017-02-08

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
SZKOLENIE DLA 15 OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ CELEM NABYCIA I/LUB PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI WIĘZI - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 08.02. 2017r. znak: PCPR.230-8/17 (plik pdf 261KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 216KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 96KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 164KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 195KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 162KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 190KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 75KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.20.02.2017) (plik pdf 124KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16

Data publikacji: 2016-12-28

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług:
PSYCHOTERAPIA DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ - w ramach realizacji Projektu pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z dnia 28.12. 2016r. znak: PCPR.230-99/16 (plik pdf 316KB)
 2. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik pdf 290KB)
 3. zał. nr 1 - formularz ofertowy (plik doc 95KB)
 4. zał. nr 2 - wykaz osób (plik doc 86KB)
 5. zał. nr 2 - wykaz osób (plik pdf 163KB)
 6. zał. nr 3 - oświadczenie (plik pdf 274KB)
 7. zał. nr 3 - oświadczenie (plik doc 86KB)
 8. zał. nr 4 - oświadczenie (plik pdf 241KB)
 9. zał. nr 4 - oświadczenie (plik doc 83KB)
 10. zał. nr 5 - oświadczenie (plik pdf 191KB)
 11. zał. nr 5 - oświadczenie (plik docx 76KB)
 12. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (zam.18.01.2017) (plik pdf 112KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu