Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w 2022 r._aktualizacja z dnia 10 lutego 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-31

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w 2022 r. wynosi:

  • 4 289,68 zł. w miesiącu lutym 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. poz. 869),
  • 4 320,90 zł. od miesiąca marca 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/22 Starosty Rawickiego z dnia 8 lutego 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2022 r. poz. 1208).

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2021

Data publikacji: 2021-02-23

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/21 Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2021r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2021 wynosi 3 821,78zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2021r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 28 stycznia 2021r. poz. 861)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2020

Data publikacji: 2020-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/20 Starosty Rawickiego z dnia 16 stycznia 2020r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2020 wynosi 3 617,00zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2020r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 stycznia 2020r. poz. 911)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2019

Data publikacji: 2019-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/19 Starosty Rawickiego z dnia 17 stycznia 2019r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2019 wynosi 3 372zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2019r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 24 stycznia 2019r. poz. 947)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2018

Data publikacji: 2018-02-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/18 Starosty Rawickiego z dnia 22 stycznia 2018r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2018 wynosi 3 190zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2018r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2018r. poz. 882)

Informacja o wolnych miejscach w 2017r.

Data publikacji: 2017-09-14

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce przeznaczony dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Liczba miejsc: 170
Liczba miejsc wolnych: 0
Liczba osób oczekujących (zakwalifikowanych) na umieszczenie: 10
Stan na dzień 14.09.2017r.

Informacje o DPS Pakówka dostępne na stronie: www.serwis.pakowka.fc.pl

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2017

Data publikacji: 2017-01-30

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/17 Starosty Rawickiego z dnia 27 stycznia 2017r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2017 wynosi 3 060zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2017r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 27 stycznia 2017r. poz. 826)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2016

Data publikacji: 2016-02-24

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/16 Starosty Rawickiego z dnia 18 lutego 2016r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2016 wynosi 2.987zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca marca 2016r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 lutego 2016r. poz. 1517)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2015

Data publikacji: 2015-07-16

Zgodnie z Zarządzeniem Nr16/15 Starosty Rawickiego z dnia 4 marca 2015r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2015 wynosi 2.866zł.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 9 marca 2015r. poz. 1322)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu