Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
tel.: 65-546-4333, 65-546-7375

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00
e-mail: sekretariat@pcprrawicz.pl
Adres strony internetowej: www.pcprrawicz.pl
Biuletyn informacji Publicznej: www.pcprrawicz.biuletyninformacji.pl

Kierownik PCPR

Ewa Szczepaniak
e.szczepaniak@pcprrawicz.pl

Kierownik PCPR w Rawiczu

Uchwała Nr 25/134/2007 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 06 września 2007r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

Uchwała Nr 25/134/2007 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 06.09.2007r. w sprawie zatrudnienia Kierownika PCPR w Rawiczu.

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Magdalena Łukowiak - pracownik socjalny
m.lukowiak@pcprrawicz.pl

Pokój nr 9

Marta Horodecka - spejalista

m.horodecka@pcprrawicz.pl

Pokój nr 10

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Bogumiła Umławska - kierownik zespołu
b.umlawska@pcprrawicz.pl

Ewa Gniatkowska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
e.gniatkowska@pcprrawicz.pl

Kinga Stolaś - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
k.stolas@pcprrawicz.pl

Magdalena Zuter - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
m.zuter@pcprrawicz.pl

pokój nr 4

Krzysztof Stupak - psycholog

pokój nr 8

Zespół ds. pomocy środowiskowej:

Kamila Grembowska - specjalista
k.grembowska@pcprrawicz.pl

Kinga Zakrzewska - straszy pracownik socjalny
k.zakrzewska@pcprrawicz.pl

pokój nr 3

Główny księgowy

Katarzyna Fiebich
k.fiebich@powiatrawicki.pl
jednostka obsługująca: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. Kopernika 4, 63-900 Rawicz
tel. 667 113 117

Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu