Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w 2022 r._aktualizacja z dnia 10 lutego 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-31

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w 2022 r. wynosi:

  • 4 289,68 zł. w miesiącu lutym 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Starosty Rawickiego z dnia 24 stycznia 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. poz. 869),
  • 4 320,90 zł. od miesiąca marca 2022 r. (zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/22 Starosty Rawickiego z dnia 8 lutego 2022 r.  (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 10 lutego 2022 r. poz. 1208).

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-31

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/22 Starosty Rawickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w 2022 r. wynosi 4 856,88 zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 31 stycznia 2022 r. poz. 870).

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 7 292,00zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 603).

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Nowy Dworek" w Łaszczynie w 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/22 Starosty Rawickiego z dnia 18 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowy Dworek" w Łaszczynie wynoszą 5 281,18zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2022 r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 19 stycznia 2022 r. poz. 602).

Ogłoszenie Kierownika PCPR w Rawiczu z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji: 2020-04-21

Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) informuję, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizuje wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa i przekazane do realizacji przez tut. PCPR. Dalszemu wyłączeniu podlega obsługa bezpośrednia interesantów tut. PCPR.
Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00.

Ewa Szczepaniak
(-) Kierownik PCPR w Rawiczu

Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - ograniczenia w wykonywaniu zadań przez jednostkę.

Data publikacji: 2020-03-15

O G Ł O S Z E N I E
Szanowni Państwo,
w dniu 13 marca 2020r. zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433).
Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów tut. PCPR.
Obsługę bezpośrednią dopuszcza się tylko w sytuacjach związanych z pieczą zastępczą - sytuacje zagrożenia życia i zdrowia małoletnich dzieci, z uwzględnieniem w miarę możliwości wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem platform elektronicznych (tj. e-mail, ePUAP). Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, drogą e-mail oraz za pośrednictwem platform ePUAP lub SOW.

Wizyta w tut. PCPR będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.
Telefony kontaktowe:
tel. stacjonarny: 65 546 4333
tel. komórkowy: 607 395 721
Adresy e-mail:
- w każdym przypadku: sekretariat@pcprrawicz.pl
- piecza zastępcza: b.umlawska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- sprawy PFRON: k.jankowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- świadczenia: m.juszkowska@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)
- kierownik jednostki: kierownik@pcprrawicz.pl (DW: sekretariat@pcprrawicz.pl)

Prosimy o korzystanie z elektronicznych form obsługi interesantów.

Ewa Szczepaniak
Kierownik PCPR

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433). (plik pdf 333KB)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2020

Data publikacji: 2020-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/20 Starosty Rawickiego z dnia 16 stycznia 2020r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2020 wynosi 3 617,00zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2020r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 stycznia 2020r. poz. 911)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2020

Data publikacji: 2020-01-28

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/20 Starosty Rawickiego z dnia 16 stycznia 2020r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2020 wynosi 4 002,00zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2020r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 23 stycznia 2020r. poz. 907)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w roku 2018

Data publikacji: 2018-02-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/18 Starosty Rawickiego z dnia 22 stycznia 2018r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Pakówce w roku 2018 wynosi 3 190zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2018r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2018r. poz. 882)

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2018

Data publikacji: 2018-02-01

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/18 Starosty Rawickiego z dnia 22 stycznia 2018r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Osieku w roku 2018 wynosi 3 551zł. Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2018r.
(publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 25 stycznia 2018r. poz. 881)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2018r.

Data publikacji: 2018-01-25

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/18 Starosty Rawickiego z dnia 15 stycznia 2018r. średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w roku 2018 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie wynoszą 4 468zł.
Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca lutego 2018r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 17 stycznia 2018r. poz. 716)

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2017r.

Data publikacji: 2017-01-24

W dniu 20.01.2017r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 668, zostało opublikowane Zarządzenie nr 2/17 Starosty Rawickiego z dnia 18.01.2017r. w sprawie ustalenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2017r. Wydatki te ustalono na kwotę 4 267zł miesięcznie (obowiązuje od 01.02.2017r.).

Wydatki na utrzymanie dziecka w POW "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2016r.

Data publikacji: 2016-01-26

W dniu 25.01.2016r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 840, zostało opublikowane Zarządzenie nr 4/16 Starosty Rawickiego z dnia 18.01.2016r. w sprawie ustalenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie w 2016r. Wydatki te ustalono na kwotę 4.079zł miesięcznie (obowiązuje od 01.02.2016r.).
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu