Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Turnus rehabilitacyjny - nabór 2022

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Turus rehabilitacyjny - nabór 2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 2. informacje dodatkowe dotyczące wniosków na turnusy rehabilitacyjne (plik pdf 418KB)
 3. wykaz załączników (plik docx 13KB)
 4. załącznik 1 oświadczenia (plik pdf 49KB)
 5. załącznik 2 zaświadczenie lekarskie (plik pdf 107KB)
 6. załącznik 3 oświadczenie o kontynuowaniu nauki i braku zatrudnienia (plik pdf 64KB)
 7. załącznik 4 oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie (plik pdf 71KB)
 8. załącznik 5 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 397KB)
 9. załącznik 6 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)
 10. wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 44KB)

Sprzęt rehabilitacyjny - nabór 2022

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Sprzęt rehabilitacyjny - nabór 2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 107KB)
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 3. wykaz załączników (plik docx 13KB)
 4. załącznik 1 zaświadczenie lekarza specjalisty (plik pdf 291KB)
 5. załącznik 2 oświadczenia (plik pdf 43KB)
 6. załącznik 3 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 100KB)
 7. załącznik 4 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - nabór 2022

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - nabór 2022.

Aktualizacja wniosku z dnia 07-02-2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 105KB)
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 3. wykaz załączników (plik docx 13KB)
 4. załącznik 1 oświadczenia (plik pdf 43KB)
 5. załącznik 2 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 100KB)
 6. załącznik 3 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)

Likwidacja barier w komunikowaniu się - nabór 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Likwidacja barier w komunikowaniu się - nabór 2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 108KB)
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 3. załącznik 1 oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (plik pdf 356KB)
 4. załącznik 2 zaświadczenie lekarskie (plik pdf 371KB)
 5. załącznik 3 oświadczenia (plik pdf 43KB)
 6. załącznik 4 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 100KB)
 7. załącznik 5 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)
 8. wykaz załączników (plik docx 13KB)

Likwidacja barier technicznych - nabór 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Likwidacja barier technicznych - nabór 2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 108KB)
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 3. wykaz załączników (plik docx 13KB)
 4. załącznik 1 oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (plik pdf 356KB)
 5. załącznik 2 zaświadczenie lekarskie (plik pdf 529KB)
 6. załącznik 3 oświadczenia (plik pdf 43KB)
 7. załącznik 4 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 100KB)
 8. załącznik 5 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)

Likwidacja barier architektonicznych - nabór 2022.

Data publikacji: 2022-01-07

pfron

Likwidacja barier architektonicznych - nabór 2022.

Druki do pobrania:

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych_aktualizacja 18-02-2022 (plik pdf 110KB)
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 73KB)
 3. załącznik 1 oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (plik pdf 356KB)
 4. załącznik 2 zaświadczenie lekarskie (plik pdf 371KB)
 5. załącznik 3 oświadczenia (plik pdf 43KB)
 6. wykaz załączników (plik docx 14KB)
 7. załącznik 4 wzór pełnomocnictwa zwykłego do SOW (plik pdf 100KB)
 8. załącznik 5 wzór odwołania pełnomocnictwa do SOW (plik pdf 102KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY (OSOBY FIZYCZNE)
- DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne) (plik pdf 262KB)
 2. wniosek_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 65KB)
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 4. oświadczenie_zał_2 do wniosku_sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 181KB)
 5. oświadczenie_zał_1 do wniosku_przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 181KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

LIKWIDACJA BARIER:
- ARCHITEKTONICZNYCH
- W KOMUNIKOWANIU SIĘ
- TECHNICZNYCH

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_likwidacja barier architektonicznych (plik pdf 337KB)
 2. wniosek_likwidacja barier w komunikowaniu się (plik pdf 365KB)
 3. wniosek_likwidacja barier technicznych (plik pdf 364KB)
 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 5. oświadczenie_zał_3 do wniosku likwidacja barier architektonicznych/w komunikowaniu się/technicznych (plik pdf 181KB)

2021 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-01-03

TURNUS REHABILITACYJNY

uwaga! w załączeniu procedury rozpatrywania wniosków

PFRON

Załączniki:

 1. wniosek_turnus rehabilitacyjny (plik pdf 43KB)
 2. wniosek lekarza o skierownie na turnus rehabilitacyjny_zał_2 (plik pdf 138KB)
 3. oświadczenie_zał_1 (plik pdf 220KB)
 4. oświadczenie_kontynuowanie nauki(...)_zał_3 (plik pdf 155KB)
 5. infromacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 6. procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (plik pdf 144KB)

2020 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-11-09

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzór wniosku i załączników_edycja listopad 2020r.

Załączniki:

 1. wniosek o dofinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka_edycja listopad 2020 (plik pdf 417KB)
 2. wniosek o dofinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka_edycja listopad 2020 (plik doc 167KB)

2020 r. - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopięorzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r. wnioskodawcy,
2) postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego,
3) potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy.
4) potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
5) fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup (określającą cenę nabycia z wyodrębnieniem kwoty opłacanej przez NFZ i kwoty udziału własnego) lub kosztorys ofertowy (określający cenę nabycia z wyodrębnieniem kwoty opłacanej przez NFZ i kwoty udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji).

Załączniki:

 1. Wniosek przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2020r. (plik pdf 235KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (plik pdf 129KB)

2020 r. - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki do etapu I:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) zgoda właściciela mieszkania, aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny(jeżeli dotyczy)
3) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
5) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
6) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
Niezbędne załączniki do etapu II:
1) szkic mieszkania,
2) kosztorys,
3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy).

Załączniki:

 1. wniosek likwidacja barier architektonicznych 2020r. (plik pdf 336KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - likwidacja barier architektonicznych (plik pdf 129KB)

2020 r. - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ- wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
3) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
4) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
5) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
6) kosztorys ofertowy

Załączniki:

 1. Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się 2020r. (plik pdf 363KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - likwidacja barier w komunikowaniu się (plik pdf 130KB)

2020 r. - LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Niezbędne załączniki:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2) zgoda właściciela mieszkania, aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny(jeżeli dotyczy)
3) oświadczenie ostałym miejscu zamieszkania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o stanie zdrowia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
5) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
6) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).
7) kosztorys ofertowy

Załączniki:

 1. wniosek likwidacja barier technicznych 2020r. (plik pdf 362KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - likwidacja barier technicznych (plik pdf 129KB)

2020 r. - SPRZĘT REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-02

SPRZĘT REHABILITACYJNY - wzór wniosku i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Lista załączników:
1) kopia/scan aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
2) aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
3) zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
4) kopia/scan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu)
5) kosztorys ofertowy

Załączniki:

 1. Wniosek sprzęt rehabilitacyjny 2020r. (plik pdf 301KB)
 2. Obowiązek infromacyjny - sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 130KB)

2020 r. - TURNUS REHABILITACYJNY - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2020-01-01

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2020r.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu);
2.Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku;
3. Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osoby od 16 do 24 roku życia;
4. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym w przypadku wniosku dot. osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny/pełnomocnik (oryginał do wglądu).

Załączniki:

 1. Wniosek turnus rehabilitacyjny 2020r. (plik pdf 208KB)
 2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (plik pdf 138KB)
 3. Infromacja o wyborze turnusu rahabilitacyjnego (plik pdf 191KB)
 4. Pouczenie - turnus rehabilitacyjny (plik pdf 138KB)
 5. Obowiązek infromacyjny - turnus rehabilitacyjny (plik pdf 128KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-11-06

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzór wniosku i załączników obowiązujących od miesiąca listopada 2019r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie zadania_organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki (plik pdf 144KB)
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania_organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki (plik odt 40KB)

2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - program finansowany ze środków PFRON - semestr 2019/2020

Data publikacji: 2019-09-23

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - semestr 2019/2020.
Termin składania wniosków upływa z dniem 10-10-2019r.
Wzory ujednolicone dla wersji papierowej i składanej poprzez system SOW (nabór elektroniczny)

Załączniki:

 1. SOW Wniosek AS MII (plik pdf 178KB)
 2. SOW Moduł II - załącznik nr 1 przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 128KB)
 3. SOW Moduł II - załącznik nr 2 zaświadczenie z zakładu pracy (plik pdf 290KB)
 4. SOW Moduł II - załącznik nr 3 zaświadczenie z uczelni (plik pdf 283KB)
 5. SOW Moduł II - załącznik nr 4 oświadczenie_liczba semestrów dofinansowanych ze środków PFRON (plik pdf 236KB)

2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I - program finansowany ze środków PFRON - nowe zadanie Obszar C/zadanie nr 1 !

Data publikacji: 2019-08-12

Moduł I/C/1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Termin składania wniosków:
- do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Załączniki:

 1. Wniosek Moduł I/C/1 - pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. (plik pdf 470KB)
 2. kosztorys_specyfikacja_zakup wózka inwalidzkiego_Moduł I/C/1 (plik pdf 107KB)

2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł I - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2019-05-31

Termin składania wniosków:
- od dnia 01 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Załączniki:

 1. wniosek MODUŁ I /A/1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) (plik pdf 464KB)
 2. wniosek MODUŁ I /A/2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (plik pdf 458KB)
 3. wniosek MODUŁ I /A/3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) (plik pdf 443KB)
 4. wniosek MODUŁ I /A/4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu) (plik pdf 460KB)
 5. wniosek MODUŁ I /B/1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub obu rąk) (plik pdf 382KB)
 6. wniosek MODUŁ I /B/2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (plik pdf 479KB)
 7. wniosek MODUŁ I /B/3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dysfunkcja narządu wzroku ) (plik pdf 453KB)
 8. wniosek MODUŁ I /B/4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) (plik pdf 454KB)
 9. wniosek MODUŁ I /B/5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (plik pdf 439KB)
 10. wniosek MODUŁ I /C/2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (plik pdf 436KB)
 11. wniosek MODUŁ I /C/3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (plik pdf 450KB)
 12. wniosek MODUŁ I /C/4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (plik pdf 459KB)
 13. wniosek MODUŁ I /C/5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (plik pdf 459KB)
 14. wniosek MODUŁ I /D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (plik pdf 427KB)

2019r. - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2019-03-15

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- od 18 marca do 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
- od 01 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Załączniki:

 1. wniosek_ Moduł II_AS 2019 (plik pdf 315KB)
 2. przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 127KB)
 3. zaświadczenie_zakład pracy (plik pdf 294KB)
 4. zaświadczenie_uczelnia (plik pdf 289KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. 2019 r. - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik pdf 275KB)
 2. oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (plik pdf 108KB)
 3. zaświadczenie lekarskie bariery techniczne (plik pdf 174KB)
 4. zaświadczenie lekarskie bariery w komunikowaniu się (plik pdf 153KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. 2019 r. - Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik pdf 207KB)
 2. oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania (plik pdf 108KB)
 3. zaświadczenie lekarskie bariery architektoniczne (plik pdf 154KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej (plik pdf 215KB)
 2. zaświadczenie lekarskie sprzęt rehabilitacyjny (plik pdf 153KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. 2019 r. - Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego (plik pdf 377KB)
 2. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (plik pdf 156KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-12

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (plik pdf 348KB)

2019 r. - Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-12-10

DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2019r.

Załączniki:

 1. 2019 r. - Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych_2019 (plik pdf 196KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2018-11-08

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca listopada 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka (plik docx 56KB)
 2. Wniosek o dofinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka (plik pdf 374KB)
 3. Obowiązek informacyjny - Klient (plik pdf 1436KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I

Data publikacji: 2018-05-31

Termin składania wniosków:
- od dnia 01 czerwca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

 1. oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 149KB)
 2. Wniosek - AKTYWNY SAMORZĄD 2018 - program finansowany ze środków PFRON - Moduł I (plik pdf 449KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu wzroku (plik pdf 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/1i2 dysfunkcja narządu ruchu (plik pdf 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/3i4 proteza (plik pdf 226KB)
 6. oświadczenie-osiągane dochody (plik pdf 137KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/1 (plik pdf 205KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/2 (plik pdf 179KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/1i2 (plik pdf 206KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/2 (plik pdf 178KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/3 (plik pdf 180KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/4 (plik pdf 181KB)
 13. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik pdf 365KB)
 14. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D przedszkole (plik pdf 171KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2018- program finansowany ze środków PFRON - Moduł II

Data publikacji: 2018-03-06

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- od 07 marca do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- od 03 września do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Załączniki:

 1. wniosek AS 2018 (plik pdf 449KB)
 2. specyfikacja_moduł_II (plik pdf 503KB)
 3. oświadczenie_przetwarzanie danych (plik pdf 335KB)
 4. oświadczenie_osiągane dochody (plik pdf 392KB)
 5. zaświadczenie_szkoły_uczelni (plik pdf 436KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-12-12

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie do liwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik pdf 378KB)
 2. zał. nr 1 - oświadczenie (plik pdf 326KB)
 3. zał. nr 2 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia_bariery w komunikowaniu się (plik pdf 297KB)
 4. zał. nr 3 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia_bariery techniczne (plik pdf 438KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-12-12

DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik pdf 323KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z zaświadczeniem lekarskim (plik pdf 862KB)
 2. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (plik pdf 273KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-12-11

DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA OSOBY FIZYCZNEJ
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej (plik pdf 368KB)
 2. zał. nr 1 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (plik pdf 298KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-12-11

DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od stycznia 2018r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie do liwidacji barier architektonicznych (plik pdf 329KB)
 2. zał. nr 1 - oświadczenie (plik pdf 326KB)
 3. zał. nr 2 - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (plik pdf 298KB)

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r. - program finansowany ze środków PFRON

Data publikacji: 2017-11-08

Moduł I i Moduł II:
Termin składania wniosków:
- do dnia 01 grudnia 2017 r.

Załączniki:

 1. MODUŁ I Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik pdf 630KB)
 2. MODUŁ II Wniosek Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 (plik pdf 644KB)

Wnioski o dofinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2017-11-08

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca listopada 2017r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych (plik pdf 814KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

Data publikacji: 2017-06-02

Termin składania wniosków:
- od dnia 05 czerwca 2017 do 30 sierpnia 2017 r.

Załączniki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I - wniosek (plik pdf 371KB)
 2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 161KB)
 3. zaświadczenie lekarskie Moduł I /B/zad.1 i 2 - dysfunkcja narządu wzroku (plik pdf 231KB)
 4. zaświadczenie lekarskie Moduł I/B/zad.1 i2 - dysfunkcja narządu ruchu (plik pdf 218KB)
 5. zaświadczenie lekarskie Moduł I/C/ zad. 3 i 4 - proteza (plik pdf 226KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 1 (plik pdf 275KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_A/zad. 2 (plik pdf 235KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_B/zad. 1 i 2 (plik pdf 275KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 2 (plik pdf 232KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 3 (plik pdf 235KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_C/zad. 4 (plik pdf 236KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania_D - przedszkole (plik pdf 219KB)
 13. część B wniosku_karta oceny merytorycznej (plik pdf 647KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2017 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

Data publikacji: 2017-03-07

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków:
- dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
- dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Załączniki:

 1. Moduł II - Wniosek o dofinansowanie (plik pdf 381KB)
 2. specyfikacja przedmiotu dofinansowania (plik pdf 426KB)
 3. zał. nr 1 - oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 253KB)
 4. zał. nr 2 - zaświadczenie ze szkoły, uczelni (plik pdf 282KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I

Data publikacji: 2016-03-04

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Załączniki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł I (plik pdf 383KB)
 2. zał. 1 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 253KB)
 3. zał. 3 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu wzroku (plik pdf 427KB)
 4. zał. 4 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar B zad.1 i 2 dysfunkcja narządu ruchu (plik pdf 494KB)
 5. zał. 5 - zaświadczenie lekarskie Moduł I obszar C zad.3 i 4 (plik pdf 500KB)
 6. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A (plik pdf 397KB)
 7. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar A zad. 2 (plik pdf 337KB)
 8. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar B zad. 1 i 2 (plik pdf 400KB)
 9. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 2 (plik pdf 334KB)
 10. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 3 (plik pdf 336KB)
 11. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar C zad. 4 (plik pdf 339KB)
 12. specyfikacja przedmiotu dofinansowania obszar D (plik pdf 321KB)

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

Data publikacji: 2016-03-02

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Załączniki:

 1. AKTYWNY SAMORZĄD 2016 - program finansowany ze środków PFRON - moduł II (plik pdf 383KB)
 2. specyfikacja przedmiotu dofinansowania (plik pdf 426KB)
 3. zał. 1 - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 253KB)
 4. zał. 2 - zaświadczenie ze szkoły, uczelni (plik pdf 282KB)

Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2016-01-28

wzory wniosków i załączników obowiązujące od miesiąca lutego 2016r.

Załączniki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik pdf 177KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik pdf 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik pdf 204KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik pdf 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik pdf 200KB)
 6. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik pdf 163KB)
 7. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik pdf 195KB)
 8. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik pdf 196KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...) (plik pdf 217KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik pdf 212KB)
 11. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik pdf 391KB)
 12. Wniosek o dfinansowanie zadania sport, kultura, rekreacja, turystyka (plik pdf 264KB)

Wnioski o dfinansowanie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 2016-01-11

(rok 2016)

Załączniki:

 1. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier architektonicznych (plik pdf 378KB)
 2. zał. do wniosku o liwidację barier architektonicznych (plik pdf 200KB)
 3. Wniosek o dfinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (plik pdf 377KB)
 4. zał. do wniosku o liwidację barier technicznych (plik pdf 273KB)
 5. zał. do wniosku o liwidację barier w komunikowaniu się (plik pdf 199KB)
 6. Wniosek o dfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych (plik pdf 396KB)
 7. zał. do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (plik pdf 196KB)
 8. Wnioseki o dfinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (plik pdf 334KB)
 9. Wniosek o dfinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (plik pdf 411KB)
 10. Wniosek o dfinansowanie usług tłumacza j.migowego, tłumacza-przewodnika (plik pdf 409KB)

AKTYWNY SAMORZĄD - program finansowany ze środków PFRON - moduł II

Data publikacji: 2015-07-14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje o rozpoczęciu realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015r., finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program Aktywny samorząd" 2015r. - Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
WNIOSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Załączniki:

 1. Oświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu (plik pdf 219KB)
 2. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON (plik pdf 119KB)
 3. Zaświadczenie o ropoczęciu nauki (plik pdf 132KB)
 4. Wniosek (plik pdf 344KB)
 5. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA - formularz specyfikacji (plik pdf 212KB)
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 124KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu