Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością na zaopatrzenie w wyroby medyczne / Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами

Data publikacji: 2022-04-24

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pomoc na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy, o których mowa w załączonej ulotce w sprawie realizacji programu, mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz (tel. 65 546 4333).

W załączeniu:

- informacja o programie „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” Moduł I 

- wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам України з інвалідністю».

Особи, які відповідають умовам для отримання допомоги, зазначеним у вкладеному листку про реалізацію програми, можуть подавати заяви до Повітового центру допомоги сім’ям у Равичі, вул. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz (тел. 65 546 4333).

Додається додатково:

- інформація про програму «Допомога громадянам України з інвалідністю» І модуль

- заяву на отримання пільги за модулем І програми «Допомога громадянам України з інвалідністю»

Załączniki:

  1. ULOTKA_informacyjna__swiadczenie_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medyczne__modul_I_programu_Pomoc_obywatelom_Ukrainy_z_niepelnosprawnoscia_ (plik pdf 641KB)
  2. Wniosek_Moduł I_program_pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (plik docx 38KB)
  3. Wniosek_Moduł I_j. ukraiński_ЗАЯВА про отримання пільг в рамках Модуля I програми «Допомога громадянам України з інвалідністю» (plik doc 106KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu