Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) / Загальний регламент про захист персональних даних (RODO)

Data publikacji: 2022-04-03

Logo Flaga Ukrainy

 JAK KORZYSTAĆ Z PRAW GWARANTOWANYCH PRZEZ RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt, który bezpośrednio obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w sposób jednolity regulując prawa obywateli i obowiązki administratorów. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. To Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu czy Twój adres e-mail lub dane o lokalizacji.

Przetwarzanie danych to z kolei wszystkie działania, które wykorzystują dane osobowe, jak np. ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie czy udostępnianie. RODO przyznaje osobom fizycznym wiele praw, które pozwalają na większą kontrolę nad danymi osobowymi. UODO przygotował 10 wskazówek, jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO.

______________________________________________________________________

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)?

Загальний регламент про захист персональних даних (RODO) — це акт, який безпосередньо застосовується в усіх державах-членах Європейського Союзу, в єдиному порядку регулюючи права громадян та обов’язки адміністраторів даних.
Персональні дані – це інформація, яка підтверджує та ідентифікує Вашу особу - це ім'я, прізвище, адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти або дані про місцезнаходження.

Обробка персональних даних — це всі види діяльності, які використовують персональні дані, наприклад збір, збереження, упорядкування, зберігання, перегляд, використання або обмін. Загальний регламент про захист персональних даних (RODO) надає фізичним особам багато прав, які дозволяють краще контролювати персональні дані. Управління захисту персональних даних підготувало 10 порад щодо використання прав, гарантованих Загальним регламентом про захист персональних даних (RODO).

Załączniki:

  1. Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO UODO w Światowy Dzień Konsumenta (plik pdf 500KB)
Link do zdań realizowych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowychLink do Projekt: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”Link do Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Link do Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Przetwarzanie danych osobowychLink do ePUAPLink do Europejski Fundusz SpołecznyLink do Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w PoznaniuLink do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychLink do Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejLink do Rzecznika Praw DzieckaLink do Starostwo Powiatowe w Rawiczu